Oktatás


2017-18/1. (őszi) félév


Biostatisztikai és szabályozástechnikai módszerek alkalmazása kórélettani modellezésben

.

Oktatók: Dr. Ferenci Tamás

Tantárgykód: NAIBS1COEM

Kreditérték: 5

Nyelv: Magyar

Szak: Mérnök informatikus MSc

Tagozat: Esti

Kar/Intézet: Biomatika Intézet,
Neumann János Informatikai Kar

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Kovács Levente

Ferenci Tamás

Tárgyi adatlap: http://users.nik.uni-obuda.hu/to/tantargy/biostatisztikai-es-szabalyozastechnikai-modszerek-alkalmazasa-korelettani-modellezesben

Oktatási anyagok letöltése: https://elearning.uni-obuda.hu/

 

 


Digital Technology

.

Oktatók: Klespitz József

Tantárgykód: NAIDT0SEND

Kreditérték: 4

Nyelv: Angol

Szak: Mérnök informatikus BSc

Tagozat: Nappali

Kar/Intézet: Alkalmazott Informatikai Intézet,
Neumann János Informatikai Kar

Tárgyfelelős: Dr. Molnár András

Klespitz József

Tárgyi adatlap: letöltés

Oktatási anyagok letöltése: https://elearning.uni-obuda.hu/

 

 


Electronics

.

Oktatók: Dr. Eigner György, Klespitz József

Tantárgykód: NAIEL0SEND

Kreditérték: 4

Nyelv: Angol

Szak: Mérnök informatikus BSc

Tagozat: Nappali

Kar/Intézet: Alkalmazott Informatikai Intézet,
Neumann János Informatikai Kar

Eigner György Klespitz József

Tárgyi adatlap: letöltés

Oktatási anyagok letöltése: https://elearning.uni-obuda.hu/

 

 


High Availability Embedded Systems

.

Oktatók: Dr. Eigner György, Stojanovski Petar

Tantárgykód: NIXMI1EMNE

Kreditérték: 4

Nyelv: Angol

Szak: Computer engineering MSc (2017)

Kar/Intézet: Alkalmazott Informatikai Intézet,
Neumann János Informatikai Kar

Eigner György

Tárgyi adatlap: letöltés

Oktatási anyagok letöltése: https://elearning.uni-obuda.hu/

 

 


Informatikai rendszerek biztonságtechnikája

.

Oktatók: Dr. Póser Valéria, Dr. Ferenci Tamás

Tantárgykód: NAIIB1CANM

Kreditérték: 4

Nyelv: Magyar

Szak: Mérnök informatikus MSc

Tagozat: Nappali

Kar/Intézet: Biomatika Intézet,
Neumann János Informatikai Kar

Tárgyfelelős: Dr. Hermann Gyula

Ferenci Tamás

Tárgyi adatlap: http://users.nik.uni-obuda.hu/to/tantargy/informatikai-rendszerek-biztonsagtechnikaja

Tárgyi követelmények: http://users.nik.uni-obuda.hu/to/tanterv/kovetelmenyek/1403/informatikai-rendszerek-biztonsagtechnikaja

Oktatási anyagok letöltése: https://elearning.uni-obuda.hu/

 

 


Orvosi vizsgálatok kiértékelésének mérnökinformatikai alapjai

.

Oktatók: Dr. Ferenci Tamás

Tantárgykód: NBXEB1OMNE

Kreditérték: 4

Nyelv: Magyar

Szak: Mérnök informatikus MSc

Tagozat: Nappali

Kar/Intézet: Biomatika Intézet,
Neumann János Informatikai Kar

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Kovács Levente

Ferenci Tamás

Tárgyi adatlap: http://users.nik.uni-obuda.hu/to/tantargy/orvosi-vizsgalatok-kiertekelesenek-mernokinformatikai-alapjai

Oktatási anyagok letöltése: https://elearning.uni-obuda.hu/

 

 


Rendszer- és irányításelmélet

.

Oktatók: Prof. Dr. Kovács Levente, Sájevicsné Dr. Sápi Johanna

Tantárgykód: NAIRI1CANM

Kreditérték: 5

Nyelv: Magyar

Szak: Mérnök informatikus MSc

Tagozat: Nappali

Kar/Intézet: Biomatika Intézet,
Neumann János Informatikai Kar

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Kovács Levente

Kovács Levente Sápi Johanna

Tárgyi adatlap: letöltés

Oktatási anyagok letöltése: https://elearning.uni-obuda.hu/

 

 


Robot Control

.

Oktatók: Dr. Drexler Dániel András

Tantárgykód: NAIIT0SAND

Kreditérték: 3

Nyelv: Angol

Képzés: Mérnök informatikus BSc (angol) (2014)

Kar/Intézet: Biomatika Intézet,
Neumann János Informatikai Kar

Tárgyfelelős: Dr. Drexler Dániel András

Drexler Dániel

Oktatási anyagok letöltése: https://elearning.uni-obuda.hu/

 

 


Systems and control theory

.

Oktatók: Prof. Dr. Kovács Levente, Sájevicsné Dr. Sápi Johanna

Tantárgykód: NAIRI1CENM

Kreditérték: 5

Nyelv: Angol

Szak: Mérnökinformatikus angol MSc

Tagozat: Nappali

Kar/Intézet: Biomatika Intézet,
Neumann János Informatikai Kar

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Kovács Levente

Kovács Levente Sápi Johanna

Tárgyi adatlap: letöltés

Oktatási anyagok letöltése: https://elearning.uni-obuda.hu/

 

 


Tesztautomatizálás alapjai

.

Oktatók: Palatinszky Gergő

Tantárgykód: NAITA1SVNC

Kreditérték: 2

Nyelv: Magyar

Szak: Mérnök Informatikus BSc

Tagozat: Nappali

Kar/Intézet: Biomatika Intézet,
Neumann János Informatikai Kar

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Kovács Levente

Kovács Levente

Tárgyi adatlap: http://users.nik.uni-obuda.hu/to/tanterv/kovetelmenyek/1921/tesztautomatizalas-alapjai

Tárgyi követelmények: http://users.nik.uni-obuda.hu/to/tantargy/tesztautomatizalas-alapjai

Oktatási anyagok letöltése: https://elearning.uni-obuda.hu/

 

 

Hungarian