Hírek


Kiváló eredménnyel zárult az Óbudai Egyetem H2020 pályázatának, a „Tamed Cancer” ERC StG projektnek félidei szakmai beszámolója

Az Óbudai Egyetemen futó „Tamed Cancer” ERC StG H2020 pályázat félidei beszámolója sikeresen lezajlott, melyről az EU értékelte az elért szakmai eredményeket, megvizsgálta a projekt szakmai célkitűzéseihez mért vállalások eredményességét és szakmai eredmények tudományos impaktját. A projekt kiváló értékelést kapott, a kiértékelés eredményéről szóló kiértesítést Prof. Dr. Kovács Levente, a projekt vezető kutatója a napokban kapta meg. Ezzel a projekt második 30 hónapos munkaciklusra kapott felhatalmazást.

Az Európai Unió által kiírt nemzetközi pályázatok elnyerése egy egyetem életében, mind az egyéni, mind pedig konzorciális szinten kiemelt tudományos eredményességről tesznek tanúbizonyságot és növelik az egyetem nemzetközi láthatóságát. Az Óbudai Egyetem a jelenleg futó H2020 EU pályázati ciklusban ezidáig két pályázatot nyert el Prof. Dr. Kovács Levente, az egyetem oktatási rektorhelyettese és az Élettani Szabályozások Kutatóközpont (PhysCon) igazgatója révén.

A közvetlenEU-s finanszírozású pályázatoknál a szakmai program végrehajtása során időközi tudományos és/vagy pénzügyi beszámolókat kell készíteni, melyeket az EU szigorú feltételrendszer alapján értékel és dönt a pályázat további finanszírozásának sorsáról. Az ERC pályázatok az EU legjelentősebb tudományos rangú pályázatai, melyek teljesítése során, a projekt életciklusának felénél kérnek egy részletes, több szempontra kiterjedő szakmai beszámolót.

A „Tamed Cancer” kiválósági pályázat (ERC StG) 2016 nyarán indult, így 2018 év végén vált esedékessé az időszaki szakmai beszámoló benyújtása, a projekt első 30 havi eredményeiről. A pályázatnak három sarokpontja – tumornövekedés kérdéskörében végzett modellalkotás, modellvalidáció állatkísérletek segítségével, valamint szabályozási algoritmusok kifejlesztése – mentén került bemutatásra a szakmai program előrehaladása. Kovács professzor úr vezetésével a PhysCon munkatársai jelentős és kiemelkedő eredményeket értek el, melyeket az elvégzett állatkísérletek is alátámasztottak. Elsőként kerültek alkalmazásra és adaptálásra a szakirodalomban, a problémakörben a robusztus szabályozás, a lineáris paraméterváltozós módszertan, a robusztus fixpont transzformáció, a tenzorszorzat modell transzformáció alapú szabályozótervezési eljárások, valamint új módszartanok is kifejlesztésre kerültek, mint a pozitív bemenet dinamikai kiterjesztése, a sajátérték ekvivalencián alapuló szabályozótervezés, illetve az iteratív optimalizálási algoritmus. A tumornövekedés leírására több modell is elkészült, melyeket Semmelweis Egyetem I. számú Patológiájának munkatársai által felügyelt állatkísérleteken keresztül sikerült validálni.

A projekt számos másodlagos eredményt is eredményezett. Nemzetközi partnerkapcsolatok, nemzetközi és hazai kutatási és innovációs együttműködések, közös pályázati irányok mind hasznosak az Óbudai Egyetem minden polgára számára.

A projekthez szorosan kötődően kerültek megrendezésre az ERC Workshopok, amely az éves előrehaladást prezentálták, ezt a hagyományt a jövőben is követni fogja a PhysCon. A pályázathoz kötődően 53 tudományos közlemény jelent meg rangos nemzetközi folyóiratokban, mint pl. a Complexity, Knowledge-Based Systems vagy egyéb Q1-es folyóiratokban, valamint vezető nemzetközi konferenciákon, mint az IFAC World Congress, IEEE SMC, IEEE CDC.

A leadott szakmai beszámolót az EU erre a célra dedikált vizsgáló szerve kiválóra értékelte és hiánytalanul elfogadta, így a projekt tovább folytatódhat egyetemünkön a második 30 hónapjában is.

 
 


Kutatási egyeztetés az Óbudai Egyetem, Harvard Egyetem, Heim Pál Gyermekkórház és a Magyar Diabétesz Társaság Gyermekdiabétesz szekciója között

2018_11_30

Az Óbudai Egyetem Egyetemi Kutató, Innovációs és Szolgáltató Központ Élettani Szabályozások Kutatóközpontja, a Bostoni Harvard Egyetem Biomedical Systems Engineering Research Group-ja, a Heim Pál Gyermekkórház, valamint a Magyar Diabétesz Társaság egyeztetésére került sor 2019. április 02-án.

2019. április 02-án került sor kutatás egyeztetésre az Óbudai Egyetem Egyetemi Kutató, Innovációs és Szolgáltató Központ Élettani Szabályozások Kutatóközpontja, a Bostoni Harvard Egyetem Biomedical Systems Engineering Research Group-ja, a Heim Pál Gyermekkórház, valamint a Magyar Diabétesz Társaság Gyermekdiabétesz szekciója között a Heim Pál Gyermekkórházban.

A tárgyaláson az Óbudai Egyetem részéről a megbeszélést Prof. Dr. Kovács Levente oktatási rektorhelyettes és az Élettani Szabályozások Kutatóközpont igazgatója vezette, amelyen részt vett Dr. Eigner György a Neumann Kar adjunktusa és az Élettani Szabályozások Kutatóközpont posztdoktor kutatója, a központ cukorbetegség kutatási irányvonalának szakmai koordinátora. A Harvard Egyetemet a Biomedical Systems Engineering Research Group részéről Dr. Eyal Dassau a csoport igazgatója, a Harvard senior research fellow-ja képviselte. A Heim Pál Gyermekkórház részéről Dr. Almássy Zsuzsa, a kórház Toxikológiai és Anyagcsere Osztályának osztályvezető főorvosa vett részt. A Magyar Diabétesz Társaságot (MDT) Dr. Körner Anna a Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinikájának egyetemi docense, az MDT vezetőségi tagja és az MDT Gyermekdiabétesz szekciójának elnöke képviselte.

A megbeszélés fő céljai az április elsején zajlott kutatási együttműködés (ÓE, Harvard, Heim Pál, 77 Elektronika Kft.) orvosi oldalról történő továbbiterálása és az MDT Gyermekdiabétesz részéről történő szakmai támogatása jelentette, valamint a hazai diabétesz centrumok bevonási lehetőségeinek egyeztetése.

Az MDT Gyermekdiabétesz szekciója részéről a projekt és az elképzelések pozitív fogadtatásban részesültek, így vélhetően a teljes hazai orvosi spektrum bevonható lesz a kutatási együttműködés későbbi szakaszaiba, amelyek meghatározók a cukorbeteg kezelésének terén, valamint a kutatási eredmények validálását illetően. Az MDT Gyermekdiabétesz szekciójának szakmai támogatása kiemelten fontos, hiszen így a hozzáférhető adatok köre és a tesztelési lehetőségek is országos szintűvé fognak válni. Megállapodás történt abban is, hogy a mérési adatgyűjtés ütemezését illetően. Az egyetemek a modellalkotási és kutatási folyamatot így még vélhetőleg 2019 nyarán elkezdhetik és a megfelelő eredmények birtokában lehetőség lesz közös kutatási pályázatok összeállítására is.

 
 


Kutatási együttműködés előkészítése az Óbudai Egyetem, Harvard Egyetem, Heim Pál Gyermekkórház és a 77 Elektronika Kft. között

2018_11_30

Az Óbudai Egyetem Egyetemi Kutató, Innovációs és Szolgáltató Központ Élettani Szabályozások Kutatóközpontja és BioTech Kutatóközpontja, a Bostoni Harvard Egyetem Biomedical Systems Engineering Research Group-ja, a Heim Pál Gyermekkórház, valamint a 77 Elektronika Kft. közös kutatási irányvonal létrehozásáról tárgyalt és állapodott meg 2019. április 01-én.

2019. április 01-én került sor egyeztető tárgyalásra az Óbudai Egyetem Egyetemi Kutató, Innovációs és Szolgáltató Központ Élettani Szabályozások Kutatóközpontja (PhysCon) és BioTech Kutatóközpontja, a Bostoni Harvard Egyetem Biomedical Systems Engineering Research Group-ja (BSER), a Heim Pál Gyermekkórház, valamint a 77 Elektronika Kft. között a cukorbetegség mérnöki módszerekkel segített kezelésében.

A kutatási együttműködési megegyezés előzményét az a több mint egy éves előkészítő munka előzte meg, melyen a BSER és a PhysCon a nemzetközi szempontból releváns tématerületek áttekintését, definiálását és megtervezését végezte el.

A tárgyaláson az Óbudai Egyetemet Prof. Dr. Kovács Levente oktatási rektorhelyettes és az Élettani Szabályozások Kutatóközpont igazgatója, Dr. Kozlovszky Miklós a Neumann János Informatikai Kar kutatási dékánhelyettese és a BioTech Kutatóközpont igazgatója, valamint Dr. Eigner György a Neumann Kar adjunktusa és az Élettani Szabályozások Kutatóközpont posztdoktor kutatója képviselte. A Harvard Egyetem Biomedical Systems Engineering Research Group részéről Dr. Eyal Dassau a BSER csoport igazgatója, a Harvard senior research fellow-ja vet részt az egyeztetésen. A Heim Pál Gyermekkórház képviseletében Dr. Almássy Zsuzsa, a kórház Toxikológiai és Anyagcsere Osztályának osztályvezető főorvosa volt jelen. A 77 Elektronika Kft. tárgyalócsoportját Zettwitz Sándor ügyvezető igazgató úr vezette, de jelen volt a cég teljes felsővezetése és műszaki igazgatója.

A tárgyalás során a felek megállapodtak egy többéves kutatási programban, melynek elsődleges célja a fizikai aktivitás cukorbetegségre vonatkozó hatásainak matematikai modellezése, amelyek döntéstámogató rendszer részeként épülhetnek bele a későbbi orvosi eszközökbe, illetve, a mesterséges hasnyálmirigy algoritmusok alkotóelemeként kerülhetnek felhasználásra a jövőben. A klinikai kísérletek orvosi felügyeletét a Heim Pál Gyermekkórház látja majd el, míg a 77 Elektronika Kft. a kutatási együttműködés finanszírozását biztosítja. Az egyetemek feladata lesz a kísérleti adatok alapján lefektetni a megfelelő modellek alapjait, valamint ezek későbbi továbbfejlesztését.

 
 


Interview with Levente Kovács: We want to provide practical knowledge to students

2018_12_11

Our today’s guest is Levente Kovács, Vice Rector of Education at Óbuda University, Hungary, professor, former Vice Dean of Informatics Department. Professor Kovács also conducted a significant research in the area of physiological control systems, including the creation of artificial organs and control systems for them.

Sigma Technology Hungary started cooperation with Óbuda University in 2015 by launching the course in Infocommunication and Soft Skills for the students of the Informatics Department at the university. Today, 110 students attend the course, and our new course in test automation is open for registration.

Professor Kovács, Óbuda University is one of the leading technical universities in Hungary, could you tell us what makes this education establishment unique?

Yes, we are the second largest engineering university in Hungary. I believe that our success is explained by our way of teaching students and by our cooperation with businesses. We have always been proud of our practical applications and cooperation with the companies that prepare the students for work-life before they graduate. Óbuda University gives theoretical knowledge while incorporating a practical approach.

Our cooperation with Sigma Technology is one of the examples of this way of working. When we started with the soft skills course three years ago, we wanted to push the boundaries of our department and offer students valuable practical knowledge that they can use to get their first job.

Why do you believe it is so important for students to attend this kind of lectures?

You can look at this question from two different perspectives.

Firstly, let’s start with the curriculum. As I mentioned before, Óbuda University differs from other Budapest universities that offer mostly theoretical collaboration. We have a legacy of being a college, so we can say that we have always trained students in a way, which allow them to enter the job market quickly. When we have become a university, we wanted to preserve this way of working. Today, I am proud to say that our students get job offers before they are done with their studies. The IT market is now overheated, and the need for IT resources has increased a lot. Since we wanted to maintain the practical aspect of education and maintain the number of students, we had to rethink the whole curriculum. We have identified around 30 companies that we would like to cooperate with and selected several strategic partners. Sigma Technology is, of course, our strategic partner.

Secondly, we should consider the students’ point of view. Since we are an engineering education establishment, our students are highly-skilled in technical knowledge and engineering, but they don’t have enough experience in public speaking, pitching their ideas, and selling their solutions. We decided that having a course in soft skills would be of great value for the students. If a company acts as a lecturer and owner of the course, we can give the students practical knowledge they...

Forrás: http://news.uni-obuda.hu/articles/2018/11/30/erc-workshop-a-kutatasok-ak...

 
 


Gábor Dénes-díjasok Klubestje az EKIK-ben

A Gábor Dénes-díjasok Klub (GDDK) 2018. november 23-ai összejövetele az Óbudai Egyetem (ÓE) EKIK alá tartozó Bejczy Antal iRobottechnikai Központban (BARK) került megrendezésre. Az est tematikájának gerincét a mérnöki és orvosi tudományok határterületi kutatásai képezték, az orvosi robotoktól a mesterséges hasnyálmirigyig.

A programot Dr. Darvas Ferenc, a GDDK elnöke és Dr. Gáti József, az Óbudai Egyetem általános rektorhelyettese nyitották meg. Ezt követően Dr. Rudas Imre professzor, az Óbudai Egyetem alapító rektora beszélt az egyetem, az Egyetemi Kutató, Innovációs és Szolgáltató Központ (EKIK), illetve a Bejczy Antal iRobottechnikai Központ alapításáról, célkitűzéseiről, arról a szemléletváltásról, amely ahhoz kellett, hogy egy főiskolai hagyományokkal rendelkező intézmény valódi humboldti felsőoktatási képzési és kutatási központtá tudjon válni.

Ezt követte Dr. Kovács Levente professzor, az EKIK Élettani Szabályozások Kutatóközpont vezetőjének előadása, amelyben a központ ERC Stg pályázatának kutatási eredményei kerültek bemutatásra a kiber-orvosi rendszerek területén. Az érdeklődők meghallgathatták az egészségügy digitalizálásának előnyeit, illetve aktuális kérdéseit. Továbbá megismerhették a központ rákbetegek gyógyítására irányuló törekvését, amely a “megszelídített tumor” nevet viseli és ERC pályázat keretében kerül megvalósításra. E kutatás fő gondolata, hogy személyre szabott terápiával szorítsák vissza a daganat növekedését, így lehetővé téve a vele történő együttélést. Az előadás végén a mesterséges hasnyálmirigy szabályozástechnikai kérdéseiről hallhattak az érdeklődők.

Az előadások sorát Dr. Haidegger Tamás, az EKIK igazgatója zárta a Bejczy Antal iRobottechnikai Központ bemutatásával, amely során a hallgatóság megismerhette a központ orvosi kiber-fizikai rendszerek területén elért eredményeit. Külön figyelmet kapott az ország egyetlen da Vinci sebészrobotja, amelynek kutatási verziója a BARK robot infrastruktúrájának fontos elemét képezi. Szó esett a sebészrobotika részleges automatizálásáról, melynek célja, hogy egyes, egyszerűbb részfeladatokat a robot önállóan végrehajtva csökkentheti a sebészre nehezedő kognitív terhet. Az előadás kitért a sebészeti ontológiákra, az orvosi tudás, fogalmak gép számára is értelmezhető leírására is. A hallgatóság ezen túl megismerhette a központ sebészeti oktatással kapcsolatos munkásságát, mint a sebészeti gyakorló fantomok készítése, illetve a sebészeti képességek felmérésére irányuló adatgyűjtő rendszereket. Az előadást az orvosi és ipari robotika szabványosítási és biztonságtechnikai kérdéseinek bemutatása zárta.

Az előadások után az érdeklődők megtekinthették a robotközpont korszerű berendezéseit és azok aktuális kutatási bemutatóit. Kipróbálhatták a da Vinci teleoperációs robotrendszert egy egyszerű gyakorlófeladaton, és láthatták a KUKA LBR iiwa kollaboratív robot által mell fantomon végzett automatikus ultrahang vizsgálatot, amellyel az emlőmegtartó műtétek sikerességének javítása a távlati cél. Az ipari robotika virtuális valóság alapú oktatásának egyik elemeként egy labirintusban lehetett irányítani a központ Fanuc robotját okostelefonon keresztül, valamit megtekinthették, ahogy több kisebb, kollaboratív robotkar alkatrészeket válogat fejlett 3D látórendszere segítségével. A rendezvényt élénk eszmecsere és vitafórum követte, ahol a műszaki kérdéseken túlmenően a robotok és a technológia társadalmi kérdései is tárgyalásra kerültek.

Az Egyetemi Kutató, Innovációs és Szolgáltató Központ tárt kapukkal várja a kutatási témái iránt érdeklődő fiatalokat, hallgatókat, és nyitott további K+F+I partneri kapcsolatok kialakítására más intézményekkel, ipari partnerekkel is.

Forrás: http://news.uni-obuda.hu/articles/2018/11/30/gabor-denes-dijasok-klubest...

 
 


ERC Workshop a kutatások aktuális eredményeiről

2018_11_30

2018. november 22-én az Óbudai Egyetemen megrendezésre került Prof. Dr. Kovács Levente és az Élettani Szabályozások Kutatóközpont által a 2018-as ERC Workshop, ahol az Élettani Szabályok Kutatóközpont kutatói, illetve négy külföldi meghívott szakértő tartott előadást a munkájáról.

A Workshop első felében az Élettani Szabályozások Kutatóközpont az Európai Unió Kutatási Tanácsa (ERC) által támogatott kutatásának aktuális eredményeit mutatták be. Prof. Dr. Kovács Levente vezető kutató megnyitó és bemutatkozó előadását Dr. Csercsik Dávid, Dr. Drexler Dániel András, Dr. Eigner György poszt doktor kutatók és Czakó Bence PhD hallgató előadásai követték.

A Workshop második felében külföldi meghívott kutatók számoltak be jelenlegi munkájukról: Professzor Andrea de Gaetano (CNR IASI BioMatLab, Róma, Olaszország), Professzor Clara Ionescu (Genti Egyetem, Belgium), Professzor Antonio Visioli (Bresciai Egyetem, Olaszország) és Professzor Dulf Éva (Kolozsvári Műszaki Egyetem, Románia). A kutatók eredményeinek bemutatását egy szeminárium követte, ahol megvitatásra kerültek lehetséges nemzetközi kooperáción alapuló projektek.

Forrás: http://news.uni-obuda.hu/articles/2018/11/30/erc-workshop-a-kutatasok-ak...

 
 


Az IEEE SMC Hungary Chapter kiválósági díjat kapott

AQTR 2018

A Systems, Man, and Cybernetics Society 2018. október 7-10. között Miyazakiban megrendezett éves konferenciáján az IEEE Region 8 területéről a magyar SMC Chapter “Outstanding SMC Chapter Award” díjat kapott a magas szintű nemzetközi rendezvények szervezéséért és a régióban betöltött vezető szerepéért.

Felismerve az SMC Society fontos és vezető szerepét, 2003-ban Rudas Imre megalapította az IEEE Hungary Section keretein belül működő SMC Chaptert, amely azóta számtalan nemzetközi tudományos konferencia és szimpózium sikeres megszervezésében vett részt.

A díj annak a munkának az elismerése, hogy a chapter tagsága és aktivitása folyamatosan nőtt az évek során, amelyet nagyban befolyásolt az a tény, hogy 2016-ban az SMC éves konferenciáját Budapesten rendezték meg.

A díjat a magyarországi chaptert 2014 óta vezető elnöke, Kovács Levente vette át 2018. október 8-án az SMC 2018 konferencia bankettjén megrendezett díjkiosztó ünnepségen.

Forrás: http://news.uni-obuda.hu/articles/2018/10/18/az-ieee-smc-hungary-chapter...

 
 


Rangos nemzetközi eseményeken képviselték az Egyetemet az EKIK munkatársai

2018_09_28

Az Óbudai Egyetem kiemelkedően fontosnak tartja a nemzetközi eseményeken való részvételt, tudományos eredményeinek széles körben való ismertetését, illetve a nemzetközi kapcsolatok ápolását. Az elmúlt hónapokban az Egyetemi Kutató, Innovációs és Szolgáltató Központ (EKIK) munkatársai több rangos nemzetközi rendezvényen is képviselték az Egyetemet.

A robotikai közösség legrangosabb konferenciája az IEEE ICRA, amelyet idén májusban immár 24. alkalommal rendeztek meg, és most először Ausztráliában, Brisbane-ben. A konferencia minden korábbi rekordot megdöntött, több mint 3100 regisztrált résztvevő volt, az 1065 dolgozat mellett több tucat plenáris előadás, valamint 35 workshop és tutorial is helyet kapott a programban. Az EKIK-et Dr. Haidegger Tamás képviselte, aki egyrészt egy poszter előadás keretei között mutatta be az OUBOT tengeralattjáró robotos projekt eredményeit, társszerzője volt az I Olszewska et al. “Robotic Ontological Standard Development Life Cycle” és a T. Nagy et al. “An Open-Source Framework for Surgical Subtask Automation” dolgozatoknak, valamint az egyik felkért előadást tartotta a “Supervised Autonomy in Surgical Robotics” workshop-on “Safety concerns of autonomous surgical robots” címmel.

A sebészrobotikai kutatások egyik legfontosabb, most már 11. alklommal megrendezett konferenciája a Hamlyn symposium. 2018-ban június 24-27. között, a korábbi évekhez hasonlóan Londonban, a Royal Geographical Society épülete adott otthont a rendezvénynek. Idén 18 országból összesen 121 cikket bíráltak el a szimpózium szervezői, amiből végül 70 cikk került bemutatásra. A prezentált innovatív sebészrobotikai eszközök a miniatürizált robotikától a számítógép-agy kapcsolatig a sebészrobotika teljes palettáját lefedték. A szimpózium nyitó- és zárónapja 13 workshopnak adtak otthont, melyek során lehetőség volt a különböző sebészrobotikai irányvonalak részletes megismerésére.

Kovács Levente professzor, az Élettani Szabályozások Kutatóközpont vezetője előadásában a kutatócsoport hemodialízis készülékek szabályozástechnikájában elért legújabb eredményeit mutatta be. A súlyos veseelégtelenségben szenvedő betegek ezen berendezésekkel végzett kezelése során elengedhetetlen fontosságú a folyadékháztartás precíz szabályozása. Az előadásban e probléma különféle lágyszámítási módszereken alapuló megoldásait, illetve ezen megoldások hagyományosan használt technikákkal szembeni előnyeit ismerhette meg a hallgatóság.

Forrás: http://news.uni-obuda.hu/articles/2018/09/28/rangos-nemzetkozi-esemenyek...

 
 


Kutatási együttműködés a Harvard Egyetem és az Óbudai Egyetem között

Az EKIK Élettani szabályozások Kutatóközpont (PhysCon) vezetője, Prof. Dr. Kovács Levente 2018. augusztus 6-8 között a Harvard Egyetem műszaki karának, a John A. Paulson Schools of Engineering and Applied Sciences (SEAS) meghívott vendége volt.
A meghívás hátterében, a 2018. február 19-én, az Óbudai Egyetemen, a PhysCon és az IEEE Hungary Section által meghívott és vendégül látott harvardi kutatói látogatás és annak kapcsán megfogalmazott kutatási elképzelések eredményessége állt. Februárban a PhysCon Dr. Eyal Dassau-val a világ mesterséges hasnyálmirigy temakörének vezető kutatójával folytatott tárgyalásokat, és az azóta megvalósult eredmények birtokában a SEAS Frank Doyle kutatócsoportja együttműködési megállapodás kidolgozása érdekében hívta meg a PhysCon vezetőjét a Harvard Egyetemre.
A két napos megbeszélések eredményeként a jövőben a PhysCon közvetlen kapcsolatot tart fent a Harvard kutatócsoportjával, valamint közös pályázatok, tudományos megjelenések és publikációkban való részvétellel erősítik egymást. Mindez komoly elismerés a PhysCon, de egész egyetemünk számára.


Az Óbudai Egyetem ERC pályázata az olasz matematikai kongresszuson

Rómában 2018. július 2-6 között került sor a kétévente megrendezett olasz matematikai kongresszusra (bi-annual congress of the Italian Society of Applied and Industrial Mathematics – SIMAI). Ezen az Óbudai Egyetem Élettani Szabályozások ERC projektje vezetője, Prof. Dr. Kovács Levente révén semi-plenáris előadásban mutatkozott be a biomatematikai szekcióban, mindjárt az első napon, 2018. július 2.-án. A „Robust vs Individualized Control in Artificial Pancreas: Closing the Loop 2.0” előadás az egyénre szabott szabályozási módszerek és a robusztusság kapcsolatát elemezte és kitért az élettani szabályozások legújabb kihívásaira.
A La Sapienza egyetemen tartott konferencia orvosi kötődésű matematikai szekcióját a házigazda egyetem mellett az olasz nemzeti kutatóközösség (a SZTAKI olasz megfelelője) szervezte és az európai biomatematikai és rendszerbiológiai társaság (ECMTB) támogatta, valamint torinói, római és aquila-i egyetem képviselői tartottak előadást. A PhysCont-t Prof. Dr. Kovács Levente mellett Dr. Drexler Dániel képviselte.
A szekcióban az élettani folyamatok matematikai modellezését és szabályozását tárgyalták, elsősorban a tumor és a diabéteszt illetően, kitérve stabilitási kérdésekre, az eredmények validációjára, virtuális környezetben való szimulációra, szabályozások partikularitásaira.


Az Óbudai Egyetem Élettani Szabályozások kutatóközpontja az európai biomatematikai kongresszuson

Lisszabon 2018 július 23-27 között adott otthon az európai biomatematikai kongresszusnak (11th European Conference on Mathematical and Theoretical Biology -ECMTB). Az Óbudai Egyetem Élettani Szabályozások meghívott szekciót szervezett az olasz CNR biomatematikai kutatóközponttal, melyen a PhysCon és az Óbudai Egyetem ERC projektjének vezetője, Prof. Dr. Kovács Levente és fiatal adjunktusa és Dr. Eigner György vett részt.
A „Recent trends in the modeling and control of the glucose-insulin system” szekcióban a PhysCon és a CNR mellett (melynek vezetője az ECMTB frissen megváltaszott elnöke), a francia Nantes, az USA-beli Louisville, a kínai Peking, a spanyol Valencia és a svéd Linköping kutatói vitatták meg a mesterséges hasnyálmirigy aktuális kutatási problémáit széles audiencia mellett. Külön kiemelendő, hogy a szekció átfogó és egyben első előadását a PhysCon kutatói mutatták be.
A megvitatott kérések szervesen illeszkednek a diabetológia aktuális kihívásaihoz, melyeket az Óbudai Egyetemen idén februárban a tématerület vezető kutatója, a Harvard Egyetem képviseletében Dr. Eyal Dassau mutatott be. A szekcióban résztvevők megállapodtak abban, hogy a téma matematikai hátterét együtt próbálják kezelni a jövőben és felhasználva ezáltal az ECMTB szakmai támogatását.


Ferenci Tamás cikksorozata az orvosi megismerésről és buktatóiról az IPM-ben

Ferenci Tamás IPM

Csoportunk biostatisztikusa, Ferenci Tamás lehetőséget kapott arra, hogy hazánk egyik legnépszerűbb tudományos-ismeretterjesztő folyóiratában cikksorozatot írjon az orvosi megismerés módszereiről.

Az Interpress Magazinban (IPM) megjelenő cikksorozat körüljárja az orvosi megismerés különböző módszereit, bemutatja helyüket az orvostudományban, és különös hangsúllyal tér ki a gyakran elkövetett hibákra, csapdákra, a félreértési és félrevezetési lehetőségekre. Nem szaktudományos írásról van szó, de tartalma az orvosoknak, orvoslással foglalkozóknak is érdekes lehet, ugyanakkor az is kifejezett cél volt a megírásakor, hogy a laikusok is jobban megértsék (és helyén tudják kezelni) a sajtóból zúduló milliónyi egészségügyi hírt, információt.

A cikksorozat írásai:

  • Ferenci Tamás: Az orvoslás tévedései, 1. rész: Az orvosi megismerés, és pár történeti szempont. INTERPRESS MAGAZIN 38:(5) pp. 20-25. (2018). Cikk olvasása >>
  • Ferenci Tamás: Az orvoslás tévedései, 2. rész: A tapasztalati megismerés alapgondolata és a confounding. INTERPRESS MAGAZIN 38:(6) pp. 66-73. (2018) Cikk olvasása >>
  • Ferenci Tamás: Az orvoslás tévedései, 3. rész: Megfigyelés és kísérlet. INTERPRESS MAGAZIN 38:(7) pp. 48-55. (2018).

 
 


IEEE International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics (SACI 2018)

AQTR 2018

Az Óbudai Egyetem, a Temesvári Műszaki Egyetem és az IEEE Chapter of SMC Románia szervezésében, immár tizenkettedik alkalommal rendezték meg május 17-19 között az IEEE International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics (SACI 2018) nemzetközi szimpóziumot.

A szimpóziumot a Temesvári Műszaki Egyetem részéről Prof. Dr. Radu Emil Precup dékán nyitotta meg, majd Prof. Dr. Florin Dragan rektorhelyettes, valamint Prof. Dr. Kovács Levente, az Óbudai Egyetem oktatásért felelős rektorhelyettese és az IEEE Hungary Section elnöke hangsúlyozták a közel 20 országból érkezett 108 kutatási eredmény publikálásának jelentősségét, valamint a nemzetközi tudományos kapcsolattartás fontosságát.

A 22 szekcióban megtartott szimpóziumi előadásokat négy kiemelt meghívott előadó prezentációja előzte meg. A NASA Jet Propulsion Laboratory képviseletében, az Egyesült Államokból Temesvárra érkezett Adrian Stoica professzor “Robots on the Moon, and their Role in a Future Lunar Economy”című előadása hangzott el, majd Hamido Fujita, az Iwate Prefectural Egyetem professzorának “Challenges on Data Analytics for Risk Predictions based on Deep and Ensemble Learning” című prezentációját hallgathatták meg a résztvevők.

A harmadik plenáris előadás keretében Attila Bilgic professzor “The Disruptive Power of Machine Learning and IoT in Automation Industry” című kutatási eredményeinek összefoglalója következett. A plenáris szekciót Marcel-Mihai Sămânţă az Accenture nemzetközi cégcsoport menedzseréne“Industry X.0 – Digital disruption and smart Manufacturing IT&OT transformation journey” című előadása zárta.

A SACI 2018 Szimpózium keretein belül került sor a Temesvári Egyetem által adományozott kitüntető címek átadására is. A Japánból Temesvárra érkezett Prof. Dr. Hamido Fujita és a duisburgi Krohne Goup technológiai vezérigazgatója, Attila Bilgic professzor a szimpózium keretein belül, díszes ceremóniát követve a Temesvári Egyetem szenátusának döntése alapján a Doctor Honoris Causa kitüntető címet vehették át a szenátusi díszteremben.

Forrás: http://news.uni-obuda.hu/articles/2018/05/31/saci-2018-nemzetkozi-szimpo...

 
 


IFAC PID 2018

AQTR 2018

2018. május 9-11 között a belga Gent-be szervezték meg a nemzetközi automatizálási szervezet (International Federation of Automatic Control – IFAC) szabályozó tervezés albizottságának (TC 2.1) háromévente megrendezett konferenciáját. A legjobb dolgozatnak járó díjat kapta oktatónk.

A 3rd IFAC Conference on Advances in Proportional-Integral-Derivative Control konferencia célja, hogy a klasszikus szabályozótervezés PID módszertanát modern irányításelméleti módszerekkel társított lehetőségeit mutassa be.

Az EKIK Élettani Szabályozások Kutatóközpontja (PhysCon) Dr. Kovács Levente vezetésével külön meghívott szekciót szervezett „PID Control of Biosystems” néven, melyen a Bejczy Antal iRobottechnikai Központot (BARK) Dr. Galambos Péter, igazgató képvisete.

A kanadai British Columbia, a portói (Portugália), a lundi (Svédország), bresciai (Olaszország), qatari (Qatar) és genti (Belgium) kutatók által prezentált 12 munka közül Dr. Kovács Levente ERC pályázatának témájában előadott dolgozata „Robust Fixed Point Transformation Based Proportional-Derivative Control of Angiogenic Tumor Growth” (szerzők: Kovács Levente, Eigner György, Tar József, Rudas Imre) kapta a legjobb dolgozatnak járó díjat (Best Paper Award) Biosystems kategóriában. A díjat a konferencia záróeseményén, a szervezők nyújtották át.

Dr. Galambos Péter, a BARK igazgatója és Dr. Kovács Levente, a PhysCon igazgatója mellett az Óbudai Egyetemet a PhysCon fiatal kutatója, Czakó Bence is képviselte, aki szintén bemutatta 2018-as TDK nyertes munkájának továbbfejlesztett eredményeit.

Forrás: http://news.uni-obuda.hu/articles/2018/05/29/a-legjobb-dolgozatnak-jaro-...

 
 


IEEE International Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics – AQTR 2018

AQTR 2018

Május 24-26 között Kolozsváron rendezték meg az IEEE International Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics – AQTR 2018 konferenciát. A kétévente szervezett konferencián az EKIK Élettani Szabályozások Kutatóközpontja ezúttal külön szekciót szervezett.

Az EKIK Élettani Szabályozások Kutatóközpontja (PhysCon) és a Kolozsvári Műszaki Egyetem Automatizálási és Számítástechnikai karának Irányításelméleti kutatócsoportja Dr. Kovács Levente és Dr. Dulf Éva vezetésével külön meghívott szekciót szervezett „Modern control methodologies and modeling techniques” néven.

A szekció célja a legújabb irányításelméleti módszerek (törted-rendű szabályozás, TP, LPV) különböző alkalmazási (elsősorban orvos- és vegyészmérnöki) területeken való használhatóságának prezentálása volt.

A PhysCon az ERC kutatások legújabb eredményeinek bemutatása mellett, a Magyar Diabétesz Társasággal közösen folytatott kutatási eredményeket is prezentálta. A konferencián a PhysCon-t Dr. Kovács Levente egyetemi tanár, a kutatóközpont vezetője; és fiatal kutatója, a PhysCon-t júliustól erősítő Gönczy Tamás képviselte.

Forrás: http://news.uni-obuda.hu/articles/2018/05/29/ieee-konferencia-kolozsvaron

 
 


Növekedési görbe rajzoló program

Ferenci Tamás növekedési görbe rajzoló programot fejlesztett csecsemők, gyermekek növekedésének nyomonkövetésére.

Csoportunk biostatisztikusa, Ferenci Tamás kifejlesztett egy webalkalmazást, mely megkönnyíti csecsemők, gyermekek növekedésének nyomonkövetését. A program a következő címen érhető el: http://research.physcon.uni-obuda.hu/NovekedesiGorbeRajzolo/, a részletes leírás pedig itt: https://github.com/tamas-ferenci/NovekedesiGorbeRajzolo.

 
 


Az IEEE Hungary Section meghívottjaként tartott előadást Dr. Eyal Dassau, a Harvard Egyetem kutatója

Dassau PhysCon

Az Óbudai Egyetem EKIK Élettani Szabályozások Kutatóközpontjának (PhysCon) meghívására, az IEEE Hungary Section és a Magyar Mesterséges Pancreas (MAP) munkacsoport közreműködésével, Dr. Eyal Dassau a Harvard Egyetem szenior kutatója, a mesterséges hasnyálmirigy kutatások világszinten elismert Frank Doyle kutatócsoport szakmai vezetője 2018. február 19-én (hétfő) tartott előadást az Óbudai Egyetemen „The Artificial Pancreas: A Medically Inspired Automated Glucose Control System” címmel.

Dr. Eyal Dassau a cukorbetegséggel kapcsolatos problémákat rendszerelméleti és irányítástechnikai szempontból közelítette meg, kontextusba helyezve az IOT kutatásokkal és kihívásokkal, mint például telemedicina, kiberbiztonság, szenzorika, mobil alkalmazások. Előadásában a mesterséges hasnyálmirigy legújabb orvosi és mérnöki kihívásait prezentálta és egyben kiemelte a nemzetközi együttműködések és kutatások jelentőségét, mely elmondása szerint egyik kiindulópontja is volt, hogy hazánkba ellátogasson, a PhysCon vezetőjének, Dr. Kovács Leventének a meghívására.

Kiemelte, hogy az élet más aspektusaihoz hasonlóan az irányításelmélet az orvostechnikai eszközökben is egyre nagyobb szerephez jut. Ennek bizonyítéka a mesterséges hasnyálmirigy, mely az 1-es típusú cukorbetegség kezelésében egyre inkább elfogadott módszertan. A mérnöki munka mellett rávilágított az orvosi kapcsolatok és a klinikai értékelés jelenbeli és múltbeli együtt alkalmazásának fontosságára is.

Az eseményt ugyan előzetes regisztrációhoz kötötték, de a részvétel bárki számára ingyenes volt. Ennek köszönhetően nagyszámú diák, érdeklődő és fiatal kutató vett részt az előadáson és a végén egy interaktív diszkusszióban kérdezhetett a hallgatóság.

Forrás: http://news.uni-obuda.hu/articles/2018/02/26/az-ieee-hungary-section-meg...

Dassau PhysCon

 
 


Új helyre költözött az Egyetemi Kutató Innovációs és Szolgáltató Központ

Az Óbudai Egyetem Bécsi úti campusára költöztek az EKIK tudásközpontjai, amelyek így korszerű, reprezentatív környezetben működhetnek.

Tavaly decemberben fejeződött be többek között a Bejczy Antal iRobottechnikai Központ (BARK), a BioTech Kutatóközpont (BTKK) és az Élettani Szabályozások Kutatóközpont (PhysCon) költözése. A speciális laboratóriumok és a nagy értékű kutatói eszközpark átköltöztetése a Kiscelli utcából speciális előkészületeket igényelt, ugyanis például a különösen drága és méreteiben is jelentős da Vinci sebészeti robotot külön a költöztetés céljára készített eszközökkel, sínrendszerrel és végül egy hatalmas daru segítségével tudták csak a Bécsi úti épület második emeletére áthelyezni.

A da Vinci sebészeti robotrendszer, humanoid robotok és korszerű ipari robotkarok tágas laboratóriumban kaptak helyet számos kisebb berendezéssel együtt a második emeleten. Modern közösségi hallgatói tereket is kialakítottak a kutatói és oktatói munka számára.

– A különböző egészségügyi robotalkalmazásokon túl az ipari robottechnika legújabb generációjával találkozhatnak itt a hallgatók, és vizsgálhatják az ember és robot közvetlen együttműködésében rejlő lehetőségeket – tudtuk meg Dr. Galambos Pétertől, a BARK igazgatójától. Szintén itt kapott helyet a BARK-ban működő, de az egyetem valamennyi polgára számára nyitott műhely, a FabLab is, ahol az egyetemi projektekhez kapcsolódó prototípusok készíthetők el.

Az első emeleten helyezkedik el az egészségügyi mérnöki kutatást, fejlesztést és innovációt támogató BioTech Kutatóközpont a mikrobiológiai és optikai laborral, valamint a 3D nyomtatási technológiák alkalmazására szolgáló műhellyel. Az EKIK-en belül működik továbbá az Élettani Szabályozások Kutatóközpont is, amely Prof. Dr. Kovács Levente vezetésével jelenleg a „Tamed Cancer” ERC StG Grant rákkutatással foglalkozó projekt megvalósításán dolgozik.

Az épületben többek közt elhelyezésre vár még az egyetem egyik büszkesége, az autonóm robot-tengeralattjárót fejlesztő csapat, a kísérleti medencével együtt. Méltó helyet kell kialakítani annak a különleges kiállításnak is, amely Prof. Dr. Bejczy Antal életművéről szól, aki 32 éven át dolgozott a világhírű kaliforniai NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) kutatójaként. Az özvegye által felajánlott különleges emlékeket hamarosan állandó tárlatként bárki megtekintheti majd az Óbudai Egyetemen.

Azzal, hogy az EKIK jelentős laborháttérrel rendelkező központjai az Óbudai Egyetem Bécsi úti épületébe kerülhettek, a hallgatók és a vendégek közelebbről is betekintést nyerhetnek az EKIK tudományterületein végzett modern kutatásokba. Ezen kívül lehetőség nyílik a hazai és külföldi egyetemek elismert kutatóival, nemzetközi partnercégekkel közösen folytatott munkába való bekapcsolódásra is már a hallgatói évek alatt.

– A világszínvonalú kutatói terep, látványos és egyedülálló robotlaboratórium hatékonyan támogatja az egyetem pályaorientációs és beiskolázási tevékenységét is azáltal, hogy iskolás csoportok érkezhetnek hozzánk izgalmas és interaktív bemutatókra – vázolta a terveket Dr. Galambos Péter.

EKIK: 2014. április 28-án, az egyetem Kiscelli utcai épületében megnyitotta kapuit az EKIK. A központ létrehozásának stratégiai célja a fiatal, kiemelkedő teljesítményt nyújtó PhD hallgatók kutatásainak támogatása, az intelligens tanulási és kutatási feltételek megteremtése, illetve egy nemzetközi szinten is elismert Kutatóközpont kialakítása volt. A Központ mára kilenc központból áll: Bejczy Antal iRobottechnikai Központ, Bio Tech Kutatóközpont, Élettani Szabályozások Kutatóközpont, Kárpát-medencei Online Oktatási Centrum, SmartLab Központ, Alternatív Energiaforrások Kutatóközpont, Biztonságtudományi Központ, Tudományszervezési Központ valamint Villamosenergia- átalakító Rendszerek Kutatóközpont. A központok sikerének kulcsa az a képesség, hogy összehozzák az elméleti kutatás-fejlesztést a gyakorlati alkalmazással. Az EKIK konkrét előnyöket kínál tagjai felé az integrált kutatási projekteken, csereprogramokon, közös publikációkon és EU pályázatokon keresztül. Megkönnyíti az ipari partnerek hozzáférését az új technológiákhoz, valamint új alkalmazásokat és szolgáltatásokat nyújt a nagyobb körű nyilvánosság részére.

Forrás: http://news.uni-obuda.hu/articles/2018/02/16/uj-helyre-koltozott-az-egye...

 


SAMI 2018 konferencia

Az Óbudai Egyetem a Kassai Műszaki Egyetemmel közös szervezésben, február 7-10 között tartotta az alkalmazott gépi intelligencia és informatika témában meghirdetett SAMI 2018 szimpóziumot a Kassa melletti Ránkfürdőn (Herl’any).

Az idén 16. IEEE World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics szimpózium „Dedicated to the Memory of Pioneer of Robotics Antal (Tony) K. Bejczy” alcímmel került megrendezésre. Ez alkalomból az Óbudai Egyetem Bejczy professzor életét és széleskörű szakmai tevékenységét bemutató, angol nyelvű tablósorozatát tekinthették meg a résztvevők a Kassai Egyetemen, Némethy Krisztina és Dr. Gáti József szerkesztésében.

A megnyitón Prof. Dr. Rudas Imre az Óbudai Egyetem Egyetemi Kutató, Innovációs és Szolgáltató Központ (EKIK) Irányítótestületének elnöke, a SAMI Szimpózium alapítója köszöntötte a résztvevőket, majd Dr. Vladimír Modrák professzor a Kassai Műszaki Egyetem rektorhelyettese méltatta a nemzetközi hírű szimpózium szakmai jelentőségét. Ezt követően Prof. Dr. Kovács Levente az IEEE Hungary Section elnöke szólt a támogatók képviseletében.

A megnyitót követően a plenáris előadásokat követhették nyomon a résztvevők, amelyek közül négyen az Óbudai Egyetemet képviselték. Elsőnek Dr. Tar József professzor az „University Research and Innovation Center of Óbuda University” című prezentációját láthatták a megjelentek, melyet Prof. Dr. Rudas Imre „Antal Bejczy, Pioneer of Robotics” témakörű előadása követett.

Az Óbudai Egyetem plenáris előadói betekintést adtak az EKIK kutatási programjába. Dr. Galambos Péter „Towards Industrial and Medical Cyber Physical Systems – Recent Activities of Bejczy Antal Center for Intelligent Robotics”, Prof. Dr. Kovács Levente „Physiological Control Systems”, valamint Dr. Haidegger Tamás „The Next Generation of Robotics in the Operating Room – Surgical Robotics 4.0” címmel ismertette legújabb kutatási eredményeit. A témakörhöz kapcsolódott Dr. Haidegger Tamás és két doktoranduszának előadása is.

Meghívott plenáris előadók közül az Austrian Center for Medical Innovation and Technology professzora, Dr. Gernot Kronreif „Medical Robots-from Concept to Clinical Use” című prezentációját a Brescia Egyetemről érkezett Antonio Visioli professzor „Event –base PID Control” című előadása követte. A Kassai Műszaki Egyetemről Dr. Martin Sarnovszky „Big Data Processing and Analytics for Process Industries” és Dr. Marek Bundzel „Towards Collective Intelligence” témakörökben végzett kutatási eredményit hallgatták meg a szimpózium résztvevői.

A programot gazdagította az Óbudai Egyetem Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskola külön szekciója, ahol kilenc doktorandusz kutatási témakörének eredményei kerültek bemutatásra a „Special Session on Recent PhD Research Achievements in Applied Informatics” elnevezésű szekcióban, Prof. Dr. Horváth László vezetésével.

A SAMI 2018 kiemelkedő érdeklődés mellett zajlott, a rendező Magyarország és Szlovákia mellett többek között Románia, Csehország, Ausztria, Olaszország, Ukrajna, Litvánia, Szerbia, Törökország, Franciaország, Portugália, Lengyelország, az Egyesült Királyság, valamit Quatar és Tunézia – kutatói vettek részt tudományos munkájukkal a szimpóziumon. A szimpóziumon három napja alatt nemzetközi szinten a 110 kutató által elkészített 50 előadás 20 szekció keretében került bemutatásra.

Forrás: http://news.uni-obuda.hu/articles/2018/02/15/16th-ieee-world-symposium-o...

 


Az EKIK Élettani Szabályozások Kutatóközpontja az IEEE CDC 2017 világkongresszusán és egyetemi meghívott előadásokon

2017. december 12-15. között Melbourne-ben (Ausztrália) került sor az IEEE irányítástechnikai szervezetének, az IEEE Control Systems Society éves világkongresszusára, az 56. IEEE Conference on Decision and Control (CDC 2017)-re.

A szakma legerősebb színvonalú konferencián az Élettani Szabályozások Kutatóközpont (PhysCon) vezetője, Prof. Dr. Kovács Levente és Sájevicsné Dr. Sápi Johanna meghívott szekciót szervezett „Individualization and Optimization of Therapies” címmel. A PhysCon előadása mellett megtartott 5 előadást neves egyetemek képviselői (a svéd Uppsala-i Egyetem, a római CNR, az osztrák Johannes Kepler Egyetem, és az USA-beli Rensselaer Egyetem, valamint a Pittsburgh-i Egyetem) prezentálták. A szekcióra december 14-én kora délután került sor. A PhysCon előadását Sájevicsné Dr. Sápi Johanna egyetemi adjunktus mutatta be az Óbudai Egyetem „Tamed Cancer” ERC pályázata legújabb eredményeit előadva.

Bővebb információk a kongresszus honlapján (http://cdc2017.ieeecss.org/) található.

Emellett a PhysCon vezetője, Prof. Dr. Kovács Levente meghívott előadást tartott december 12-én az ERC pályázat és a PhysCon kutatási eredményeiről a Deakin University Intelligens Rendszerek Kutatóközpontjában (http://www.deakin.edu.au/iisri). Az előadást egyúttal az IEEE SMC Australia Chapter is támogatta és a prezentáció apropóul szolgált a két kutatóközpont közötti együttműködés kialakítására.

December 4-én Prof. Dr. Kovács Levente előadást tartott a National University of Singapore-on (NUS) „Cyber-Medical Systems: the Digitalized Healthcare Approach and Its Trends” címmel, egyben az IEEE SMC és EMBS Singapore Chapter-ek meghívásának is eleget téve. A prezentáció és látogatás lehetőségül szolgált az NUS és Óbudai Egyetem között 2018 végén lejáró 4 éves kutatási megállapodás meghosszabbításának előkészítésére.

CDC 2017 PhysCon CDC 2017 PhysCon CDC 2017 PhysCon
CDC 2017 PhysCon CDC 2017 PhysCon

 
 


Innotéka cikk az Óbudai Egyetem EKIK Élettani Szabályozások Kutatóközpontjáról

Innotéka PhysCon

"Mérnöki szemmel az egészségügyben" címmel jelent meg cikk a kutatóközpontunkról az Innotéka 2017. decemberi számában, a tudomány rovatban.

Az Óbudai Egyetem 2013-ban alakult Élettani Szabályozások Kutató­központja hiánypótló kutatásokat végez Magyarorszá­gon az egészségügyi mérnöki tudományág területén. Kovács Levente professzor, a Neumann János Informatikai Kar oktatási dékánhelyettese, a kutatóközpont vezetője szerint az elmúlt években sikerült bizonyítaniuk, hogy az alap­kutatásoknak tekinthető munkájuk eredménye a gyakorlatban az alkalmazott kutatások területén is hasznosítható.

A teljes cikk itt olvasható: http://www.innoteka.hu/cikk/mernoki_szemmel_az_egeszsegugyben.1620.html

 
 
 


2017 ERC nap

2017.11. 22-én került sor a magyar Tudomány Ünnepe keretében az Élettani Szabályozások kutatóközpont által szervezett ERC napi minikonferenciára az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karán.

Az esemény fő célja az volt, hogy beszámoljon a Tamed Cancer ERC Stg grant első évének eredményeiről és tapasztalatairól, továbbá hogy számba vegye a belátható jövőbeli szakmai és adminisztratív kihívásokat. Az esemény első felében először a vezető kutató, Prof. Dr. habil. Kovács Levente bevezetőjét hallhatta a közönség, mely után a projekt többi kutató résztvevője következett, elsőként Prof. Dr. Sápi Zoltán, a Semmelweis Egyetem egyetemi tanára, akinek előadásában az orvostudomány és a mérnöki megközelítések kapcsolatáról, valamint a célzott rákterápiás módszerekről hallhattunk. Ezt követően a projekt posztdoktori kutatói (Dr. Drexler Dániel András, Sájevicsné Dr. Sápi Johanna, és Dr. Csercsik Dávid) tartottak szűkebb kutatási területeikhez kapcsolódó előadásokat, majd végül a projektben résztvevő hallgatók (Czakó Bence és Gönczy Tamás) eredményeinek rövid ismertetésével zárult az első rész. Az esemény második része főleg a projektvezetés és az egyetem adminisztratív személyzete közti szakmai megbeszéléssel telt.

ERC day 2017 ERC day 2017 ERC day 2017
ERC day 2017 ERC day 2017 ERC day 2017

 
 


ERC nap - 2017.11.22.

ERC day 2017

Workshop a Tamed Cancer ERC Grant első éves eredményeiről. A Magyar Tudomány Ünnepe (MTÜ 2017) programsorozat részeként kerül megrendezésre.

Részletes program és regisztráció: http://physcon.uni-obuda.hu/?q=en/node/85

 
 
 
 
 
 
 


INES 2017 konferencia

2017. október 20-23. között került megrendezésre az Óbudai Egyetem szervezésében, az IEEE Hungary Section által szponzorált IEEE 21st International Conference on Intelligent Engineering Systems nemzetközi konferencia.

Az 1997-ben elindított nemzetközi konferenciasorozat napjainkra meghatározó tudományos rendezvénnyé vált. A tudományos tanácskozásra az intelligens rendszereken belül többek között a számítási intelligencia, az intelligens robottechnika, az alkalmazott matematika, az intelligens megmunkálási rendszerek, valamint az informatika területén dolgozó oktatók és kutatók érkeztek.

Az elnökségben foglalt helyet Prof. Dr. Rudas Imre, a konferencia elnöke, Prof. Dr. Bokor József, az MTA alelnöke, Dr. Gáti József, az Óbudai Egyetem rektorhelyettese, Prof. Dr. Kovács Levente, a rendezvényt szponzoráló IEEE Hungary Section elnöke, valamint Dr. Kádár Péter az IEEE Hungary Section korábbi elnöke.

Az ünnepélyes megnyitón Prof. Dr. Rudas Imre a több mint két évtizedes múltra visszatekintő tudományos rendezvény jelentőségét hangsúlyozta. Ezt követően megemlékezett Dr. Lotfi Aliasker Zadeh-ről, a szimpózium tiszteletbeli elnökéről, a University of California Berkeley professzoráról, a „fuzzy atyjáról”, számos nemzetközi tudományos kitüntetés birtokosáról, az Óbudai Egyetem Díszpolgáráról és Díszdoktoráról, aki életének 97 évében, szeptember 6-án hunyt el. Zadeh professzor kutatásainak kiemelkedő jelentőségű eredményei voltak a diszkrét idejű digitális jelfeldolgozásban kifejlesztett z-transzformáció, valamint a fuzzy logika terén elért úttörő jellegű, nemzetközileg is kimagasló szintű elméletek.

A megnyitót követően Prof. Dr. Kovács Levente, a Programbizottság társelnöke köszöntötte az intelligens mérnöki rendszerek kutatóit, akik 16 országból, többek között az Amerikai Egyesült Államokból, Japánból, Szlovákiából, Németországból, Törökországból, Szingapurból, Belgiumból, Görögországból, Romániából, Oroszországból, Angliából, illetve további európai államokból érkeztek. Kiemelte, hogy a Programbizottság a szimpóziumra benyújtott cikkek 71 %-át fogadta el, és minősítette előadhatónak a magas színvonalú IEEE szakmai rendezvényen.

Az első plenáris előadás Bokor József akadémikus, az MTA alelnöke előadásában, “Projective Geometry and Feedback Stabilization” címmel hangzott el, majd Dr. Kádár Péter egyetemi docens, intézetigazgató “Non Conventional Network Analysis” című prezentációja következett. A harmadik, nagy érdeklődéssel kísért plenáris előadást az Egyesül Államokból érkezett Prof. Dr. Oussama Khatib, a Stanford University professzora tartotta “Ocean One: A Robotic Avatar for Oceanic Discovery” címmel.

Az INES 2017 konferenciát a nagyszámú érdeklődés mellett nemzetközi szinten 162 kutató által írt cikk, 55 előadás képvselte. A három neves plenáris előadót hat általános és három poszter szekció, valamint egy speciális (Special Session on Recent Advances in Biomedical Engineering and Robotics) szekció követett. A résztvevők E-poszter bemutatón tekinthették meg a poszter szekció 18 tudományos közleményét.

Forrás: http://news.uni-obuda.hu/articles/2017/10/28/ines-2017

 


15. SISY konferencia

Szeptember 14-16. között került megrendezésre Szabadkán a jubileumi IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics szimpózium (SISY), amelynek tradicionális szervezői az Óbudai Egyetem mellett a Szabadkai Műszaki Főiskola, valamint az Újvidéki Egyetem.

A Kárpát-medencei magyarság összefogására elindított konferencia sorozat fontos állomását jelenti a SISY szimpózium, amely 15 éve, Dr. Rudas Imre professzor, az Óbudai Egyetem alapító rektora kezdeményezésére jött létre.

A 15. tudományos tanácskozásra az intelligens rendszereken belül többek között a számítási intelligencia, az intelligens robottechnika, az alkalmazott matematika, e-learning, intelligens megmunkálási rendszerek, valamint az informatika területén dolgozó oktatók és kutatók érkeztek Szabadkára. Három speciális szekcióban mutathatták be eredményeiket a fiatal kutatók, a „Special Session on PhD Student Research in Applied Intelligent Informatics and Numerical Mathematics”, valamint a „Special Session on Man and Cybernetics” és a „Special Session on Safety and Security Sciences” témaköreiben.

A plenáris előadásnak a szabadkai városháza történelmi díszterme adott otthont. Az elnökségben foglalt helyet Prof. Dr. Rudas Imre, a konferenciasorozat alapító elnöke, Dr. Gáti József, az Óbudai Egyetem rektorhelyettese, Prof. Dr. Kovács Levente, az IEEE Hungary Section elnöke, Dr. Igor Fürstner, a Szabadkai Műszaki Főiskola főigazgatója, a Szervezőbizottság társelnöke, Dr. Szedmina Lívia, a Szabadkai Műszaki Főiskola főiskolai tanára, a Szervezőbizottság tagja, Dr. Takács Márta, az Újvidéki Egyetem professzora, a Szervezőbizottság elnöke, Dr. Ivana Štajner-Papuga, az Újvidéki Egyetem professzora, a Programbizottság elnöke.

Az ünnepélyes megnyitón Dr. Szedmina nyitó szavait követően Rudas professzor, majd az elnökségben helyet foglaló, a szimpózium bizottsági vezetői köszöntötték a résztvevőket, kiemelve a 15 éve töretlen érdeklődést kiváltó tudományos rendezvény jelentőségét és a térségre gyakorolt hatását. A megnyitó program keretében Rudas professzor megemlékezett Dr. Lotfi Aliasker Zadeh-ről, az University of California Berkeley professzoráról, a „fuzzy atyjáról”, számos nemzetközi tudományos kitüntetés birtokosáról, az Óbudai Egyetem Díszpolgáráról és Díszdoktoráról, aki életének 97 évében, szeptember 6-án elhunyt. Zadeh professzor munkásságának kiemelkedő jelentőségű területe a diszkrét idejű digitális jelfeldolgozásban kifejlesztett z-transzformáció, valamint a fuzzy logika elméletének kidolgozása terén elért úttörő, nemzetközileg is kimagasló kutatómunka.

A plenáris ülés keretében elsőnek Dr. Hamido Fujita, a Japán IWATE Prefectual University professzora tartotta meg előadását „Data Analytics for Clouds Health-Care and Risk Predictions based on Ensemble Classifiers and Subjective Projection„ címmel, amelyet Dr. Okyay Kaynak, a törökországi Bogazici University, illetve a kínai Harbin Institute of Technology professzora „The Entanglement of Control and IT in 21st Century: Intelligent Systems” című előadása követett. A nyitó nap harmadik plenáris előadója Dr. Kovács Levente, az Óbudai Egyetem professzora volt, aki „CyberMedical Systems: Challenges and Possibilities” előadásával kötötte le a hallgatóság figyelmét.

A jubileumi SISY 2017 konferencia jelentős nemzetközi érdeklődés mellett zajlott, 14 ország – Japán, Németország, Franciaország, Norvégia, Oroszország, Szlovákia, Csehország, Románia, Bosznia-Hercegovina, Törökország, Irán, Tunézia, valamint a szervező országok, Magyarország és Szerbia − 165 szerzője által készített publikáció, összesen 65 előadás került bemutatásra.

A SISY 2017 bankettjén köszöntötték az IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics szervezői képviselőit, valamint a konferenciasorozat „Örökös Elnöke” címével tüntették ki Rudas Imrét, „Örökös Szervezőbizottság Elnöke” címet Takács Márta, és „Örökös Titkára” címet pedig Szakál Anikó kapott. A konferencia jelentőségét mutatja, hogy a nemzetközi IEEE mérnökszervezet, ismét támogatta a szimpóziumot, amellyel lehetőséget adott arra, hogy a benyújtott cikkek az IEEE Xplore adatbázisába kerüljenek.

Forrás: http://news.uni-obuda.hu/articles/2017/09/19/ieee-international-symposiu...

SISY 2017 SISY 2017 SISY 2017
SISY 2017

 
 


Az EKIK Élettani Szabályozások Kutatóközpontja és a Bejczy Antal iRobottechnikai Központ az IFAC 2017 világkongresszusán

2017. július 7-14 között Toulouse-ban (Franciaország) került sor a nemzetközi automatizálási szervezet, az IFAC (International Federation of Automatic Control) háromévente megrendezett világkongresszusára, mely az irányítástechnika / szabályozástechnika legjelentősebb világeseménye.

A kongresszuson 2724 beküldött dolgozatot mutattak be kutatók és ipari szereplők (a kongresszusra beküldött mindösszesen 4267 dolgozat közül, mely 64%-os elfogadási arányt jelentett), naponta 33 párhuzamos szekcióban és naponta három idősávban. A világ 82 országából megjelenő kutatók között hazánk is 33 kutatóval képviseltette magát a rangos eseményen, melyből az Óbudai Egyetem 6 résztvevőt (!) delegált: az EKIK Élettani Szabályozások Kutatóközpontja (PhysCon) 4, míg a Bejczy Antal iRobottechnikai Központ (BARK) 2 előadót delegált.

A PhysCon és egyben az Óbudai Egyetemen futó ERC pályázat vezetője Prof. Dr. habil. Kovács Levente a belga Ghent University fiatal egyetemi tanárával (aki egyben 2017. szeptemberétől az Óbudai Egyetem tiszteletbeli professzorává is válik) Prof. Dr. Clara Ionescu-val egy teljes meghívott szekciósorozatot (Open Invited Track, OIT) szervezett, mely egyike volt a konferencián tartott 76 OIT-nak. Az OIT „Control and Data Driven Modeling in Biomedicine” név alatt zajlott július 13.-án és 14.-én két meghívott szekcióban és egy interaktív meghívott szekcióban, és 16 előadást prezentált 18 országból résztvevő kutatókkal. A PhysCon-t vezetőjük, Dr. habil. Kovács Levente egyetemi tanár, Dr. Drexler Dániel András és Sájevicsné Dr. Sápi Johanna egyetemi adjunktusok, valamint Dr. Csercsik Dávid tudományos munkatárs képviselték és három dolgozatban mutatták be a „Tamed Cancer” ERC pályázatban (az Óbudai Egyetem mindmáig egyetlen koordinált H2020-as pályázata) elért szakmai eredményeket.

A BARK egy meghívott szekciót szervezett július 11-én, “Tensor Methods for Modelling and Control” néven. A szekció 6 dolgozata 3 országból implikált kutatókat. A BARK 2 dolgozatot mutatott be fiatal docense, Dr. Galambos Péter és végzős PhD hallgatója, Kuti József személyében.

Bővebb információk a kongresszus honlapján (https://www.ifac2017.org/), valamint a konferencia Twitter oldalán https://twitter.com/IFAC2017 találhatók.

IFAC 2017 IFAC 2017 IFAC 2017
IFAC 2017 IFAC 2017 IFAC 2017

 
 


Meghívott előadás a BIT 10. éves World Cancer Kongresszusán 2017-ben

Prof. Kovács Levente előadás tartott, "Taming cancer: is it possible?" címmel a BIT 10. éves World Cancer Kongresszusán, mely Barcelonában, 2017. május 19-21-én került megrendezésre.

Sájevicsné Dr. Sápi Johanna és Prof. Dr. Sápi Zoltán is részt vettek a kongresszuson az ERC csoportunkból.

WCC 2017 WCC 2017

 
 


Kiválóság a kutatásban - Nemzetközi ERC és Bejczy nap 2017

Bejczy day

Az Európai Kutatási Tanács (ERC) idén ünnepli az ERC Starting Grant and Advanced Grant kutatói programjának 10 éves jubileumát. Csatlakozva az ERC programsorozatának felhívásához, az Óbudai Egyetem egy nemzetközi tudományos szimpóziumot szervez, mellyel az eseménysorozat mellett azt is megünnepli, hogy egyetemünk egyedüli Starting Grant-jével ennek az elit kutatói klubnak a részesévé válhatott.

Ezen felül, Prof. Dr. Bejczy Antal fizikus, az Amerikai Űrkutatási Hivatal, a NASA Jet Propulsion Laboratory vezető kutatója, a Washington University in St. Louis “affiliate” professzora, a nemzetközi űrkutatás és robotika kiemelkedő személyiségére emlékezve az Óbudai Egyetem Bejczy Antal iRobottechnikai Központja január 16-át a BARK Nemzetközi Bejczy Napjává nyilvánította.

Az Óbudai Egyetem tiszteletbeli doktora születésnapjához kapcsolódva, valamint az ERC fennállásának 10 éves évfordulója alkalmából az egyetem 2017-ben március 3-án, pénteken nemzetközi tudományos rendezvénnyel tiszteleg az elismert magyar származású kutató eredményei előtt, és egyszersmind ünnepli a jelen sikeres kutatásait. A program keretében kerülnek átadásra az éves Bejczy Hallgatói Publikációs Díjak is.

Bővebb információ itt található.

A részletes programért kattintson ide.

ERC and Bejczy day 2017 ERC and Bejczy day 2017 ERC and Bejczy day 2017

 
 


Ferenci Tamás a DOTE Sebészeti Intézetében tartott előadást

Csoportunk biostatisztikusa, Ferenci Tamás, a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának Sebészeti Intézetében tartott tudományos előadást 2017. február 8-án.

A Hibaforrások a kutatási eredmények magyarázatában címet viselő előadás a klinikai vizsgálatok kiértékelésének alapvonalait, és a legfontosabb hibaforrásokat érintette röviden.

 
 
 
 
 
 
 
 
 


15. SAMI konferencia

Az ERC StG "Tamed Cancer" pályázatunk legújabb eredményeit a 15. IEEE SAMI (IEEE 15th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics) konferencián mutattuk be.

Az Óbudai Egyetem és az IEEE Hungary Section által rendezett jubileumi magyar-szlovák rendezvényen az angiogenikus gátláson alapuló tumornövekedésre dolgoztunk ki egy minimál modellt, ennek validitását prezentáltuk mérési eredményekkel alátámasztva.

 
 
 
 


Ferenci Tamás felkért hozzászóló volt az MTA TK A statisztikai szignifikanciateszt rítusa című vitáján

Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont (TK) RECENS nevű kutatócsoportja 2016 őszén egy új módszertani előadás- és vitasorozatot indított Módszeresen fantázianévvel (bővebb információ).

E sorozat első alkalmának címe "A statisztikai szignifikanciateszt rítusa - kortárs kritikák" volt (bővebb információ), ennek vitaindító előadását Németh Renáta (ELTE TáTK) tartotta, az ezt követő vitát Janky Béla (BME) vezette, a felkért hozzászólók egyike - Bartus Tamás (BCE) mellett - pedig csoportunk biostatisztika, Ferenci Tamás volt.

 
 


Eigner Györgyöt megválasztották IEEE SMCS elnökségi tagnak

György Eigner

Csoportunk doktorjelöltjét, Eigner Györgyöt megválasztották az IEEE System, Man, and Cybernetics Society elnökségi tagjának mint tagsági képviselőt.

További információért kérjük, látogassa meg a következő oldalt: http://www.ieeesmc.org/about-smcs/governance/board-of-governors

 
 
 
 
 
 


Új nemzetközi kutatási bizottság alakult az IEEE SMC szervezetében az Óbudai Egyetem kutatóinak vezetésével

IEEE SMC Cyber-Medical Systems

A több mint 400.000 tagot számláló IEEE szervezet 36 tagszervezeteinek egyik legdinamikusabb szervezete, az IEEE Systems Man and Cybernetics (SMC), egy újabb kutatási bizottság létrehozását (Technical Committee, TC) hagyta jóvá Cyber-Medical Systems néven, a szervezet Cybernetics ágán belül. A bizottság létrehozását az Óbudai Egyetem két egyetemi tanára, Dr. habil. Kovács Levente és Dr. Rudas Imre kezdeményezte, még 2016 tavaszán, majd az IEEE SMC vezetősége több körben vizsgálta céljának egyediségét, létjogosultságát és a bizottságot alkotó nemzetközi kutatók témába illő tudományos impaktját.

A jóváhagyott TC célja, hogy nemzetközileg magas szinten művelje az Ipar 4.0 (Cyber-Physical Systems) egészségügyben jegyzett „alteregóját”, a kiber-orvosi rendszerek kutatási irányait, elsősorban a személyre szabott egészségügy, intelligens egészségügyi eszközök / rendszerek, élettani szabályozások, orvosi robotika és orvosi tudás-alapú rendszerek területein.

A TC-t tömörítő 49 kutató a világ különböző tájairól csatlakozott a szervezethez, és céljuk, hogy évről évre magasan jegyzett folyóirat publikációkkal, tematikus nemzetközi konferencia szekciókkal erősítsék az intelligens egészségügyi irányokat és az ipar ezirányú kutatásait és törekvéseit. A TC nyitott minden, ezen a területen aktívan tenni és csatlakozni kívánó kutató irányába.

A vezetőséget Dr. habil. Kovács Levente és Dr. Rudas Imre professzor urak mellett Japánból Dr. Hamido Fujita és Belgiumból Dr. Clara Ionescu egyetemi tanárok alkotják. Bővebb információ a http://www.ieeesmc.org/technical-activities/cybernetics/cyber-medical-sy... honlapon, a TC hivatalos IEEE oldalán érhető el.

Az IEEE SMC vezetősége a jóváhagyáshoz együttesen értékelte a kezdeményezők által, az elmúlt évek során tett törekvéseket (nemzetközi megjelenéseket, publikációkat, nemzetközi láthatóságot és impaktot), megvizsgálta a tématerület kutatási létjogosultságát és nemzetközi egyediségét, valamint a jövőbeni elképzeléseket. Külön pozitív értékelést kapott, hogy az SMC 2016-os éves kongresszusa során (melyet Budapesten szerveztek és melyen Dr. Rudas Imre professzor úr révén az Óbudai Egyetem társszervező volt) ebben a témában meghívott szekciókat szervezett a TC vezetősége (Model-based Healthcare I-II). Pozitív értékelést kapott, hogy a TC külön figyelmet fordít a nők a tudományban kérdésére és népszerűsítésére (lásd Women in Engineering workshop), valamint felkarolja és promótálja a fiatal kutatókat (lásd SMC Junior szatellit konferencia az SMC 2016 keretében). Emellett Dr. Rudas Imre professzor úr az IEEE SMC-ben végzett több éves áldozatos munkája, Dr. habil. Kovács Levente közelmúltban elnyert ERC StG pályázata, de az IEEE SMC Hungary Chapter vezetősége és aktivitása is fontos szempontot jelentett.

Gratulálunk a megalakuláshoz és a munkához sok sikert kívánunk!

Forrás: http://news.uni-obuda.hu/articles/2016/12/12/uj-nemzetkozi-kutatasi-bizo...

 
 


Ferenci Tamás Kemény János-díjat kapott (2016)

Ferenci Tamás

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 2016-ban Ferenci Tamásnak, csoportunk biostatisztikusának ítélte a Kemény János-díjat (a hír itt olvasható). Ezt a díjat a Társaság minden évben a szakmai alkotó- és publikációs tevékenységük alapján legjobb 35 éven aluli fiatalnak adományozza.

A méltatás kiemelte, hogy Ferenci Tamás "szakmai munkássága során folyamatosan összekapcsolja az orvosi kérdések megválaszolásához szükséges klinikai oldalt, a statisztikai ismereteket és az informatikai eszközök alkalmazását. 2015-ben 32 tudományos publikációt közölt, melyek számos, népegészségügyileg fontos betegség biostatisztikai vizsgálatára terjedtek ki. Egyik közleménye az első volt Közép-Európában, amely az alsó végtagi érbetegségek miatt szükségessé váló amputációk epidemiológiáját egy egész országos lefedő adatbázis alapján vizsgálta. A közleményt az Országgyűlés Népjóléti Bizottsága is tárgyalta, és ennek alapján az érsebészetet 2015 végén hiányszakmává minősítették át – amely azt példázza, hogy egy tudományos publikáció milyen társadalmi hatást tud kifejteni. Számos tudományos előadást tartott, a Klinikai Biostatisztikai Társaságnál tartott előadássorozata azt a célt szolgálta, hogy a hazai szakmai közönséget is megismertesse az itthon még ritkábban használt informatikai megoldásokkal, ezzel is serkentve a korszerű számítógépes eszközök felhasználását a hazai orvosi kutatásokban."

A díjazottal az alkalomból készült interjú itt olvasható el.

 
 


Megjelent Ferenci Tamás védőoltásokról szóló könyvének 2. javított, bővített kiadása

Ferenci Tamás

Ferenci Tamásnak, csoportunk biostatisztikusának megjelent a védőoltások legfontosabb, mindennapi gyakorlatban is sokszor tárgyalt kérdéseiről - mint amilyen a hatásosság vagy épp a biztonság - szóló könyvének 2. javított, bővített kiadása (Medicina Könyvkiadó, 508 oldal).

A könyv változatlanul objektíven, tudományos módszertannal közelít a témához; második kiadása három új fejezettel bővült, valamint számos egyéb kiegészítést és javítást tartalmaz, melyek összességében a szerző reményei szerint a védőoltásokról szóló legátfogóbb magyar nyelvű irodalommá teszik.

A könyvet a szerző ajánlja orvosoknak, egészségügyi dolgozóknak a védőoltásokkal kapcsolatos tudásuk felfrissítéséhez, a laikusok tájékoztatásának megkönnyítéséhez, és szülőknek, érdeklődőknek a témakörrel kapcsolatos alaposabb ismeretek megszerzéséhez.

További információ:

http://vedooltas.blog.hu/2016/10/27/ferenci_tamas_vedooltasokrol_a_tenye...

http://medstat.hu/VedooltasKonyv.html

 


Ferenci Tamás előadásai a MAÉT Szakcikkek kritikai olvasata című fórumán

Csoportunk biostatisztikusa, Ferenci Tamás is előadott a Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság (MAÉT) 2016. december 9-i Vaszkuláris Fórumán, mely a "Szakcikkek kritikai olvasata" címet viselte (bővebb információ az eseményről itt érhető el.)

Ferenci Tamás két témáról beszélt; az egyik előadása "A véletlen és a zavaró változók szerepe a kutatási eredmények magyarázatakor", a másik "A tudományos teljesítmény mérésének lehetőségei" címet viselte.

 
 


IEEE SMC 2016 Konferencia Budapesten

Rekord méretű érdeklődés: 1049 regisztrált résztvevő 59 országból a világméretű SMC2016 Konferencián.

San Diego (2014) és Hong-Kong (2015) után idén az Óbudai Egyetem és az IEEE Hungary Section közreműködésével Budapesten, a Hotel Intercontinentalban került megrendezésre az SMC 2016, vagyis az IEEE SMC Society éves világkongresszusa, az IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics Nemzetközi Konferencia.

A 2016. október 9-12. között megrendezett konferencián 1049 regisztrált, nemzetközi szinten is meghatározó tudós, kutató, PhD hallgató és a szakma vezető szereplői képviseltették magukat a világ minden tájáról. Összesen 1506 cikk érkezett a nemzetközi bizottsághoz, amelyből 55% került elfogadásra, 637 szóbeli és 196 e-poszter prezentáció. A több mint ezer résztvevő 59 országból érkezett Budapestre, a legtöbben Kínából, Japánból, az Egyesült Államokból, Tunéziából, Taiwanról, Németországból, Koreából, Kanadából, Ausztráliából, Angliából, Szingapúrból és Indiából küldték el tudományos cikküket. Hazánk a 7. legaktívabb résztvevő ország volt, amely elsősorban az Óbudai Egyetem kutatóinak köszönhető.

A program 49 speciális és 24 e-poszter szekcióban három fő témára helyezte a hangsúlyt, a kiemelkedő esemény kutatók, és gyakorlati szakemberek számára foglalta össze a legkorszerűbb innovatív fejlesztéseket és rendszereket, lehetőséget teremtett az eszmecserére a rendszerelmélet, az ember-gép rendszerek és a kibernetika területén, teret biztosított a nemzetközi szintű kapcsolatépítésre a konferencia résztvevői között. Az SMC 2016 Konferencián 410 általános, 288 speciális, 81 BMI, 36 junior, valamint 16 workhop és 2 demo előadás hangzott el.

Kiemelendő eredmény, hogy 6 meghívott szekciót az Óbudai Egyetem Neuman karának oktatói szerveztek: (Model-based Healthcare I-II (szervező: Dr. Kovács Levente, Dr. Clara Ionescu), Tensor Product Applications (szervező: Dr. Kovács Levente, Dr. Galambos Péter), Junior-Cybernetics in Applied Sciences I-II (szervező: Eigner György, Dana Copot), Knowledge-based and Intelligent Control Solutions for Medical Cyber-Physical Systems I-II (szervező: Dr. Haidegger Tamás, Dr. Gernot Kronreif, Emmanuel B. Van der Poorten). Az SMC Junior plenáris előadói között volt Dr. Haidegger Tamás, a NIK egyetemi docense, „Robots, Men, and Cybernetics” című előadásával.

A panel szekció a magyar származású, világhírű tudós, Neumann János tiszteletére a „- Pioneer of Modern Computer Sciences” elnevezést kapta, amelynek témája: „A theory that transformed the word to a Cyberspace” volt.

A legjobb 5 tudományos publikáció díjára jelölt volt Dr. Kovács Levente és Eigner György munkája, a „Convex Polytopic Modeling of Diabetes Mellitus” című cikke, valamint a „A Tensor Product based approach” című tudományos kutatatásuk is bekerült a döntőbe, ami az igen körültekintő és többlépcsős folyamatot tekintve kiemelkedő elismerést és eredményt jelent.

A konferencia elnöke Prof. Dr. Rudas Imre, az Óbudai Egyetem Kutató és Innovációs Központ elnöke, a helyi szervezőbizottság elnöke Dr. habil. Kovács Levente professzor, az egyetem Neumann János Informatikai Kar (NIK) dékánhelyettese, a helyi szervezőbizottság társelnöke Dr. Takács Márta, a NIK egyetemi docense, míg a publicitás társelnöke Dr. Kádár Péter, a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, Villamosenergetikai Intézeténekintézetigazgató voltak. A rendezvény számos további vezető feladatait is az egyetem munkatársai látták el: pénzügyi és publikációs vezetője Szakál Anikó, míg a regisztráció irányítója Némethy Krisztina, az egyetem Tudományszervezési Központjának munkatársai voltak. A kiállítás szervezési feladatait Dr. Gáti József, míg a különböző ülések összehangolásának tevékenységét tevékenységet Dr. Galambos Péter, a NIK egyetemi docense látta el. A Konferenciához kapcsolódó SMC Junior 2016 hallgatói aktivitást Eigner György, a NIK tanszéki mérnöke szervezte.

Fontos eseményként említhetjük, hogy az IEEE SMC által szervezett éves világkongresszusok esetében első ízben került sor Women in Engineering workshop-ra, amelyet Dr. habil. Kovács Levente, a NIK egyetemi tanára és Dr. Clara Ionescu, a Ghent University egyetemi tanára szerveztek. Szintén első ízben került megszervezésre az SMC történetében az SMC Junior 2016 szatellit konferencia, amely PhD hallgatók, fiatal diákok és kutatók számára nyújtott lehetőséget eredményeik bemutatására. Ez az esemény Dr. Rudas Imre, az SMC2016 Konferencia elnökének a kezdeményezésére az Óbudai Egyetem oktatóinak és Eigner György, a NIK tanszéki mérnökének, doktorjelöltnek a közreműködésével, nagy sikerrel zajlott.

Csoportunkból Kovács Levente az IEEE SMC 2016 Best Paper Finalists szekcióban, Sájevicsné Sápi Johanna a Workshop on Women in Engineering (II) – WiE session on CyberMedical Systems szekcióban, Ferenci Tamás a Model-based Healthcare (II) special session-ben, Drexler Dániel András a Junior Systems Science & Engineering (II) szekcióban, Eigner György és Pethes Róbert a Junior-Cybernetics in Applied Sciencies (I) szekcióban, Klespitz József pedig a Junior-Cybernetics in Applied Sciencies (II) szekcióban adott elő. Drexler Dániel András Junior Cybernetics track chair, míg Sájevicsné Sápi Johanna Junior Systems Science & Engineering track chair volt.

Forrás: http://news.uni-obuda.hu/articles/2016/10/27/ieee-smc-2016-konferencia-b...

SMC 2016 SMC 2016 SMC 2016
SMC 2016 SMC 2016 SMC 2016
SMC 2016 SMC 2016 SMC 2016
SMC 2016 SMC 2016 SMC 2016

 


Orvosi kutatások kritikus értékelése tanfolyam, előadó: Dr. Ferenci Tamás PhD

Ferenci Tamás

Ferenci Tamás egész hetes, akkreditált továbbképzést tart orvosoknak.

Csoportunk biostatisztikusa, Ferenci Tamás régebb óta foglalkozik az orvosi kutatások kritikus értékelésének témakörével ( http://medstat.hu/OrvosiSzemetkosar.html ). Együttműködve a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézettel (GOKI), most egy komoly eredményt sikerült elérnie ennek kapcsán: 2016. szeptember 12. és 16. között egy egész hetes, akkreditált továbbképzést tart orvosoknak, mely lefedi az empirikus orvosi kutatások tervezésének és kiértékelésének alapvonalait, a mintavételi hiba és a következtető statisztika tárgyalását, csakúgy mint a nem-mintavételi hibát és a torzításokat, számos egyéb téma mellett.

A részletes tematika a GOKI honlapján, a továbbképzés oldalán elérhető:
http://www.kardio.hu/index.php?lang=_1&selectedmenu=rendezveny&filter=41

A tanfolyam OFTEX-es linkje pedig a következő:
http://www.oftex.hu/project_o/system/launch.php?pg=./oftex/KONG_Adatlap....

A továbbképzés a rá regisztrált egészségügyi dolgozóknak kreditpontszerző, de természetesen regisztrációtól függetlenül is örömmel látunk minden érdeklődőt.

 
 


Tamed Cancer European Research Council (ERC) megnyitó előadás az Óbudai Egyetemen

ERC kick off

Az Óbudai Egyetem Élettani Szabályozások Tudásközpontjának vezetője, Dr. habil. Kovács Levente 2015-ben elnyert ERC pályázatának projektindító megbeszélésére 2016. július 19-én került sor az egyetem központi épületének F.09 (Pauli) termében.

A pályázat az első egyetemünkön elnyert H2020 pályázat, amely egyben az EU kiválósági egyéni pályázata is. Az ERC pályázati konstrukciót (high risk / high gain, azaz nagy kockázat / nagy eredményesség) az EU azzal a céllal alkotta meg, hogy az innovációs versenyhátrányát ledolgozza olyan vetélytársakkal szemben, mint az Egyesült Államok, Japán vagy épp a feltörekvő Kína.

2015-ben az 1490 Műszaki- és élettelen természettudományi területen benyújtott pályázatból az EU Kutatási Tanácsa 143-at ítélt támogatásra alkalmasnak, köztük 3 magyar kutató által pályázottat. Ezek közül viszont csak két kutató (köztük Levente) vállalta, hogy kutatását Magyarországon végzi. Informatikai területen ugyanakkor ez az első elnyert magyar pályázat az ERC fennállása (2007) óta.

Dr. habil. Kovács Levente, a Neumann János Informatikai Kar oktatási dékánhelyettese ismertette a program indulását és keretbe foglalta a kezdeti időszak feladatait, először adminisztrációs majd szakmai szempontok alapján.

A kutatás koncepciója interdiszciplináris területet foglal magába, az orvosi és mérnöki területek ötvözésével; célja, hogy alternatívát nyújtson a daganatos betegségek konvencionális kezelési módszereire. Ezt célzott molekuláris terápiára alkalmazott automatizált algoritmusokkal kívánja megvalósítani, mellyel egyik oldalról a terápia költségét lehet csökkenteni (optimális mennyiségű gyógyszer adagolása), másik oldalról pedig a terápia minőségét lehet maximalizálni (élettartam).

Az elnyert öt éves pályázat pontos neve Personalized Cancer Therapy by Model-based Optimal Robust Algorithm (Személyre szabott modell-alapú antiangiogén terápia optimális robusztus szabályozási módszerekkel), röviden Tamed Cancer (Megszelidített Tumor), amely valamivel több mint egy milló euró finanszírozást kapott. Ebből 90%-kal részesedik az Óbudai Egyetem és 10%-kal a Semmelweis Egyetem I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézete, Prof. Dr. Sápi Zoltán vezetésével.

A teljes cikk itt olvasható: http://news.uni-obuda.hu/articles/2016/07/25/tamed-cancer-european-resea...

 
 


Elismerő oklevelet kapott Kovács Levente a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriumától

Kovács Levente Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

A Magyar Tudományos Akadémia dísztermében 2016. július 6-án került sor a Bolyai napra, melynek keretében a „friss” Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertesei mellett ünnepélyesen értékelték a hároméves ösztöndíjat lezárt kutatók munkáját.

A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma Emléklappal jutalmazta Dr. habil. Kovács Levente egyetemi docenst, az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Biomatika Intézetének oktatóját és az Élettani Szabályozások Tudásközpont vezető kutatóját, aki a 2012-2015-ös ösztöndíjas ideje alatt kiemelkedő kutatói tevékenységet végzett.

A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj a Magyar Tudományos Akadémia kiválósági posztdoktori pályázata, mely 1998 óta létezik, anyagilag támogatva a tehetséges kutatókat „a kiemelkedő kutatási-fejlesztési teljesítmény ösztönzésére és elismerésére”. Az ösztöndíjat az erre a célra létrehozott Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratórium felügyeli tizenegy szakértői kollégium közreműködésével. Az MTA kimutatásai alapján 2012-ben 623-an pályáztak Bolyai Ösztöndíjra, viszont csak 186-an nyerték el azt. Közülük 76-uk háromévi munkáját értékelték most kiemelkedőnek, közöttük Dr. habil. Kovács Leventéjét.

Forrás: http://news.uni-obuda.hu/articles/2016/07/15/elismero-oklevelet-kapott-d...

 
 


INES 2016 - 20. Jubileumi konferencia Budapesten

INES 2016

Az INES (International Conference on Intelligent Engineering Systems) konferenciasorozat célja, hogy mind az akadémiai, mind pedig az ipari területről érkező kutatók és gyakornokok részére egy megfelelő platformot biztosítson a számítás intelligencia legújabb fejlesztésének területén.

Az IEEE Industrial Electronics Society támogatását élvezve a konferencia magas színvonalú publikációs lehetőséget biztosít, minden elfogadott és a helyszínen előadott cikk bekerül az IEEE Xplore adatbázisba. 2016-ban a Hotel Aquaworld Resort Budapest volt a konferencia helyszíne.

Csoportunkból Kovács Levente plenáris előadást tartott, Klespitz József és Eigner György pedig a Special Session on PhD szekcióban tartott előadást. Emellett Kovács Levente elismerő oklevelet kapott a 20 éves INES konferenciákon való aktív részvételért és publikálásért.

 
 
 
 
 
 
 


SACI 2016 - 11. SACI konferencia Temesváron

Az Óbudai Egyetem, illetve jogelődje kezdeményezésére indult el számos olyan nemzetközi konferencia, amelyek ma már széleskörű szakmai ismertségre és elismertségre tettek szert. Ezek közül is kiemelkedik Rudas Imre professzor által, a Kárpát-medencei magyarság összefogására elindított SACI (IEEE International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics) konferencia sorozat, amely a Temesvári Egyetemen kerül megrendezésre.

A SACI 2016 konferenciát nagyszámú érdeklődés övezte, 17 ország – köztük Románia, Magyarország Kanada, Szlovakia, Szerbia, Németország, Franciaország, Új-Zéland, India, Ecuador, Finnország, Egyiptom– kutatója regisztrálta cikkét, a szimpózium alatt 90 előadás került bemutatásra. A konferencia iránti érdeklődést jelzi, hogy nemzetközi szinten 234 szerző által készített cikkek készültek.

Az első plenáris előadást Kovács Levente az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karának dékánhelyettese tartotta Physiological Control Systems for High-Quality Interdisciplinary Researches címmel. A konferencián csoportunkból Sájevicsné Sápi Johanna a Session on Informatics, Klespitz József pedig a Special Session on PhD szekcióban tartott előadást.

Forrás: http://news.uni-obuda.hu/articles/2016/05/27/11-saci-konferencia-2016

SISY 2016 SISY 2015

 


A rák megszelídítése - Beszélgetés Kovács Leventével

A rák megszelídítése - Beszélgetés Kovács Leventével

A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal oldalán megjelent írásban Silberer Vera kérdezte Kovács Leventét.

Kovács Levente Adalbert az Óbudai Egyetem habilitált egyetemi docense, a Neumann János Informatikai Kar oktatási dékánhelyettese. A Biomatikai Intézetben ő vezeti az Élettani Szabályozások Csoportot. Néhány hónapja ERC Starting Grantot nyert el „Tamed cancer” című pályázatával – erre utal az interjú címe.

A teljes cikk itt olvasható: http://nkfih.gov.hu/hivatal/tamogatott-kutatasok/rak-megszeliditese

 
 
 
 


Kovács Levente Neumann János Publikációs Díjat kapott (2016)

Dr. habil. Molnár András az adományozást megelőző évben tudományos eredmények publikálásában kiemelkedőt alkotók számára Neumann János Publikációs Díjat adományozhat. Szenior kategóriában e kitüntetésben részesült Dr. habil. Kovács Levente egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes. Dr. habil. Kovács Levente évek óta stabilan kimagasló tudományos teljesítményt nyújt, nemzetközileg elismert kutató. Neves nemzetközi és hazai konferenciákon világszerte öregbíti karunk hírnevét, melyből 2015-ben 21 publikációja született. Az elmúlt évben több magas impakt faktorral rendelkező lapban is publikált (6 tudományos szakcikk), hazai és nemzetközi együttműködő munkatársai révén nagy hatást tudott elérni publikációival. 2015-ös publikációira 5 független hivatkozással rendelkezik. 2015-ben a European Research Council ERC-StG (Starting Grant) kategóriában a Physical Sciences and Engineering szekcióban nyert pályázatot. Ez igazán kimagasló eredmény, mert országosan másodmagával sikerült nyerni a mérnöki kategóriában. Ebben a kategóriában a közel 10%-os nyerési arány mellett, Európa legkompetitívebb egyetemeinek kutatói versengenek. Az irányítása alatt dolgozó hallgatókat is könnyen be tudja kapcsolni a közös kutatásokba.

 
 


Elveszítik a nőiességüket az IT-s lányok? Tévhitek és cáfolatok

Sájevicsné Sápi Johannát Pálfi Krisztina kérdezte az Eduline protáltól

Bár az információs technológia megváltoztatta a társadalmat és új kapuk nyíltak meg a nők előtt, a tapasztalatok mégis azt mutatják, hogy a technológiai szektorban mélyül a két nem közötti szakadék. Az IT szektorban például csak 20 százalék a nők aránya. De vajon miért választja ilyen kevés nő a technológiai pályát?

 

A teljes cikk itt olvasható: http://eduline.hu/felsooktatas/2015/12/17/nok_helyzete_az_IT_szektorban_...

 
 


Interjú Sájevicsné Sápi Johannával az Edupressben

Interjú Sájevicsné Sápi Johannával az Edupressben

Sájevicsné Sápi Johannával Wéber Anikó készített interjút "Kutatónő a biológia és az informatika határán" címmel.

Hugonnai Vilmának, az első magyar orvosnőnek rengeteget kellett harcolnia azért, hogy elismerjék tudását. Diplomáját is megkérdőjelezték itthon, így sokáig nem kaphatott munkát. Azóta 150 év telt el, és már az 5. technológiai forradalmat éljük, ennek ellenére még mindig kevés nő van a tudomány területén. Az informatika szintén olyan ág, amelyet a társadalom férfiasnak ítél. Pedig a tudás, az elköteleződés, a motiváció és az elhivatottság független attól, hogy a szakember nő vagy férfi. Induló cikksorozatunkban olyan hallgatókat, oktatókat és fiatal szakembereket mutatunk be, akik lányként választották a tudományos pályát. Sájevicsné dr. Sápi Johanna például az Óbudai Egyetem (ÓE) Biomatika Intézetének oktatója, aki daganatterápiával foglalkozik.

A teljes cikk itt olvasható: http://www.edupress.hu/index.php/felsooktatas/39-kutatono-a-biologia-es-...

 
 


Biomatika Intézet a HetiVálasz Felsőoktatási Rangsor című kiadványában

OE-NIK

Új intézet alakult az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karán Biomatika Intézet néven, mely a biotechnológia, orvosi informatika, robotika és az alkalmazott számítástudomány integrált oktatását, kutatását tűzte ki célul.

Az utóbbi években látványos fejlődés figyelhető meg mind a robotika, mind az orvosi informatika területén. Eddig az ezekhez a területekhez kötődő oktatás más intézeteken belül széttagozódva folyt. 2015 első felében az egyetem és a kar ezen tendenciákat felismerve a hatékonyság és a minőség növelése érdekében új (oktatási és kutatási témákat felölelő) intézeti szerkezet létrehozásáról döntött. Ezzel az egyetem az említett tudományterületeknek nagyobb rangot ad, és kiemelt stratégiai területként tekint a hallgatók ilyen irányú képzésére is. A Biomatika Intézeten belül folyó célzott oktatási és kutatási területekhez mind a hallgatói, mind az oktatói, mind az ipari háttér kialakult.

 

A teljes cikk itt olvasható: http://news.uni-obuda.hu/articles/2015/12/04/biomatika-intezet-a-hetival...

 
 
 
 


Tanulás robotok és kutatók között

OE-NIK

Az újonnan megalakult Biomatika Intézetről Wéber Anikó írt az Edupressben

Mi is az a távmonitorozás? Miben segít az intelligens ruházat? Hogyan lehet optimális gyógyszeradagolással gyógyítani a tumorbetegeket? Hol tart ma az orvosi robotika? Az Óbudai Egyetemen tudják e kérdésekre a választ, sőt a Neumann János Informatikai Karon többek között ezekkel a kutatási területekkel foglalkoznak oktatók és hallgatók közösen. A november 12-én megalakult Biomatika Intézet pedig arra is törekszik, hogy az orvosi robotika, a biotechnológiai és az orvosi informatikai kutatások mellett az oktatásra is nagy hangsúly kerüljön. Így a hallgatók a gyakorlatban is bepillanthatnak ezekbe a tudományágakba, és bekapcsolódhatnak a fejlesztésekbe.

 

A teljes cikk itt olvasható: http://www.edupress.hu/index.php/felsooktatas/13-tanulas-robotok-es-kuta...

 
 


Interjú Kovács Leventével a Lokálban

Dr. habil. Kovács Levente

Kovács Leventével Hecker Flórián készített interjút "Orvosi mérnököket is képeznek Óbudán" címmel.

Biomatikai Intézet néven új stratégiai oktatási egységet hozott létre az Óbudai Egyetemen, a Neumann János Informatikai Karon belül. Az itt zajló képzés a robotikára, illetve jövő februártól már az orvosi mérnök informatika területére is fókuszál. Az ide jelentkezők nemcsak nappali, esti képzésen is folytathatják a tanulmányaikat. Az intézet által kínált lehetőségekről Kovács Levente oktatási dékánhelyettes beszélt a Lokálnak.

A teljes cikk itt olvasható: http://www.lokal.hu/2015-11-orvosi-mernokoket-is-kepeznek-obudan/

 
 


Megalakult a Biomatika Intézet az Óbudai Egyetemen

SMC 2015

Az utóbbi években látványos fejlődés figyelhető meg mind a robotika, mind pedig az orvosi informatika területén. Eddigiekben az e területekhez kötődő oktatás más intézeteken belül, széttagozódva folyt. 2015 első felében az egyetem és a kar eme tendenciákat felismerve a hatékonyság és a minőség növelése érdekében új (oktatási és kutatási témákat felölelő) intézeti struktúra létrehozásáról döntött.

Ezzel a lépéssel az egyetem az említett tudományterületeknek nagyobb rangot ad és kiemelt stratégiai területként tekint a hallgatók ilyen irányú képzésére is. A Biomatika Intézeten belül folyó célzott oktatási és kutatási területekhez mind a hallgatói, mind az oktatói, mind pedig az ipari háttér kialakult.

Honnan származik a Biomatika (Biomatics) elnevezés?

A bioinformatikával ellentétben (mely elsősorban a szöveg alapú biológiai adatok információfeldolgozásával foglalkozik), a biomatika a szövet, sejt és molekuláris biológia, valamint mérnöki tudományterületek, úgyis, mint orvosi mechatronika, komplex infrastruktúrák (gépek/berendezések) területein mozog. A „biomatika” fogalma 1994 táján született meg, elsősorban a túlságosan elméleti és számításorientált bioinformatikától való megkülönböztetés érdekében. A biomatika nem csak elméleti biológiával, modellalkotással foglalkozik, hanem kutatási területei közé sorolja a biológiai problémák mechanikai, tervezési, és mesterséges (szintetikus) aspektusait is, ezek gyakorlati megvalósítását is beleértve (mű szív, mesterséges hasnyálmirigy létrehozása, stb.).

Biomatika Intézet megnyitó

A Biomatika Intézet célja és küldetése

A Biomatika Intézet az oktatás mellett erősen kutatás és fejlesztés centrikus szervezet, a biotechnológia, orvosi/egészségügyi informatika, robotika, és az alkalmazott számítástudomány integrált oktatását, kutatását tűzte ki célul.

Hogyan fogja ezt megvalósítani?

Az egyes szakterületekhez kapcsolódó oktatási és oktatásfejlesztési tevékenység tervezetten két munkacsoportba szerveződve valósul meg, melyek folyamatos szakmai háttértámogatást kapnak 3 kutató és fejlesztő csoporttól (Biotech Labor, Élettani Szabályozások Csoport, Bejczy Antal iRobottechnikai Központ).

Oktatási területen a Biomatika Intézet deklarált stratégiai célja, hogy az MSc és PhD képzésekre fókuszáljon, azokat kari szinten integrálja és kapcsolja az intézet által folytatott K+F munkákhoz. A Karon folyó mérnökinformatikus MSc képzés keretein belül 2015 februárjától elindult a robotika specializáció, 2016 februárjától pedig másodikként, az orvosi mérnökinformatika specializáció indítása történik meg.

Finanszírozás

A Biomatika Intézet finanszírozása több pilléren nyugszik. Elsődleges tevékenységének a nagy hatékonyságú, minőségi tudástranszfert tekinti a hallgatók irányába, melynek célközönsége a magyar és külföldi egyetemi hallgatói bázis. Ezen kívül ipari kapcsolatain keresztül kutató és fejlesztő, valamint technológia transzfer tevékenységeket végez, illetve pályázati források felhasználásával biztosítja a megfelelő forrásokat. Az intézet működtetését és fejlesztését a kooperáló multinacionális cégek a tárgyi feltételek (informatikai eszközök, szoftverek) biztosításával, ill. oktatói ösztöndíjak nyújtásával is támogatják. Ezáltal hozzájárulnak az oktatás folyamatos megújításához, az ismeretek naprakészen tartásához, és a munkaerőpiacon értékes tanúsítványok megszerzését is elősegítik.

Forrás: http://news.uni-obuda.hu/articles/2015/11/13/megalakult-a-biomatika-inte...

 


IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC2015) - Hong Kong

SMC 2015

Csoportunk majdnem teljes létszámmal képviseltette magát a 2015-ös SMC konferencián, Hong Kongban. Sájevicsné Sápi Johanna, Eigner György és Klespitz József is előadott a Special Session on Intelligent Healthcare szekcióban, melynek szervezője Kovács Levente és Rudas Imre volt.

Csoportunk jelenléte a publikáláson túl azért is fontos volt a konferencián, mert jövőre az SMC konferencia Budapesten lesz, melynek előkészületeit már idén megkezdtük.

 
 
 
 


Kovács Levente megnyerte az ERC StG grantet, melynek címe Tamed Cancer

Tamed Cancer

A Tamed Cancer az első H2020-as grant az Óbuda Egyetem történelmében. A grant-et Prof. Dr. Kovács Levente nyerte, aki az Élettani Szabályozások Csoport (Egyetemi Kutató és Innovációs Központ, EKIK) vezetője.

A projekt 2016.07.01-én indult, és időtartama 5 év. Az elnyert grant közel 1 millió Euro értékű, a befogadó intézmény az Óbudai Egyetem (Neumann János Informatikai Kar); partner intézmény a Semmelweis Egyetem (I.sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet), Prof. Dr. Sápi Zoltán vezetésével (intézetvezető-helyettes, a patológia professzora).

 
 


Kovács Levente az ERC StG második fordulójában

ERC logo

Az Európai Bizottság legkompetitívebb egyéni pályázati formáját az ERC pályázatok jelentik. A "Kiváló tudomány" alappillére keretében kiírt pályázati formában a kutatók évről évre három (kezdő, megszilárdító és haladó) kategóriában versenyeznek.

Az ERC feladata, hogy hosszútávra vonzó finanszírozást nyújtson az úttörő, magas kockázattal járó, de magas megtérülést is ígérő kutatások támogatására. Ez a támogatási forma több tekintetben is egyedi az uniós kutatásfejlesztési programokon belül.

 

Kovács Levente az ERC StG második fordulójában

A támogatások odaítélésének egyedüli feltétele a tudományos kiválóság. Az ERC kiemelt prioritásként kezeli a kiváló kezdő kutatók támogatását függetlenné válásuk azon kritikus szakaszában, amikor kialakítják és megszilárdítják saját kutatócsoportjukat és kutatási programjukat. (http://mta.hu/erc)

A kétkörös pályázati forduló során a pályázatok nyerési aránya nagyon alacsony, 10-12%, főleg az első kör "túlélési" aránya miatt (a benyújtott pályázatoknak csak közel 20%-a kerül kiválasztásra a második fordulóba).

Az EU évről-évre legjobb egyetemeinek kutatóit felvonultató mezőnyében, a 2015-ös évi kiírás során a PhysCon kutatócsoport és tudásközpont vezetője, Dr. habil. Kovács Levente pályázatát a kezdő kutatói kiírásban (ERC StG) második fordulóra alkalmasnak találták. Ezáltal lehetőség nyílik a pályázati elképzelés élő prezentálására is az ERC bírálóbizottsága előtt, ami a kiemelkedő mezőnyt tekintve önmagában figyelemre méltó.

 
 
 
 


SISY 2015 - Szimpózium Szabadkán

SISY 2015

Tizenharmadik alkalommal került megrendezésre szeptember 17-19. között Szabadkán az IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics. A rendezvény szervezői az Óbudai Egyetem mellett a Szabadkai Műszaki Főiskola, az Újvidéki Egyetem, valamint az IEEE SMC Technical Committee on Computational Cybernetics.

A tudományos tanácskozásra az intelligens rendszerek − a számítási intelligencia, az intelligens robottechnika, az alkalmazott matematika, e-learning, intelligens megmunkálási rendszerek, valamint az informatika − területén dolgozó oktatók és kutatók érkeztek Szabadkára. A SISY 2015 konferencia jelentős nemzetközi érdeklődés mellett zajlott. 19 szekcióban 60 előadásra került sor. Az előadók kilenc országból – Magyarország és Szerbia mellett, Szlovákiából, Spanyolországból, az USA-ból, Kanadából, Ausztriából, Romániából, és Tunéziából érkeztek.

A konferencia nulladik napján, az IEEE SMCS Celebrity Lecture programsorozat keretében Eigner György (SMCS Student Activities Subcommittee elnöke) arról tartott előadást, hogy miért érdemes IEEE Student, illetve SMCS student membernek lenni, valamint beszámolt a legutolsó aktivitásokról az SMCS-ben student részről. A konferencia második napján Sájevicsné Sápi Johanna tartott előadást a Session of Applied Mathematics szekcióban.

Forrás: http://news.uni-obuda.hu/articles/2015/09/22/sisy-2015-szimpozium-szabadkan

 
 


Interjú Sájevicsné Sápi Johannával az Élet és Tudományban

Interjú Sájevicsné Sápi Johannával az Élet és Tudományban

Sájevicsné Sápi Johannával Trupka Zoltán tudományos újságíró készített interjút a hét kutatója rovatba, "Mérnökszemlélettel a daganatok ellen" címmel.

A daganatok a legtöbb halálesetet okozó betegségek közé tartoznak. Mivel azonban nincs olyan betegség, hogy "a rák", és nincs olyan, hogy "a rák ellenszere", igen nehéz a kutatók dolga. Nem csoda, hogy nagy erőkkel folynak e téren kutatások itthon és világszerte egyaránt. Az Óbudai Egyetem Élettani Szabályozások Csoportjában Sájevicsné Sápi Johanna egészségügyi mérnök és munkatársai új szemlélettel vizsgálják a problémát. Napjaink legígéretesebb módszere, a nanotechnológia is segíthet a megoldásban.

A teljes cikk az Élet és Tudomány LXX. évfolyam 31. számában (2015. július 31.) olvasható, a 972-973. oldalakon, illetve online: http://eletestudomany.hu/mernokszemlelettel_a_daganatok_ellen

 
 


Interjú Ferenci Tamással a HVG-ben

Interjú Ferenci Tamással a HVG-ben

Ferenci Tamással Gáti Júlia készített interjút a Heti Világgazdaságban, "A beoltatlanság mások egészségét is befolyásolhatja" címmel

Kevesek által művelt tudomány, a biostatisztika képviselője az Óbudai Egyetem Élettani Szabályozások Csoportjának 29 éves adjunktusa. Informatikusként indult, de a gyógyítás világa erősebben vonzotta.

 

 

A teljes cikk a Heti Világgazdaság 2015/23. lapszámban olvasható, illetve online: http://hvg.hu/hvgfriss/2015.23/201523_valaszol_ferenci_tamas_biostatiszt...

 
 


Megjelent Sájevicsné Sápi Johanna könyve

Sájevicsné Sápi Johanna könyve

Sájevicsné Sápi Johanna: Controller-managed automated antiangiogenic cancer therapy

Saarbrücken, Germany: LAP Lambert Academic Publishing, 2015. 160 p.
(ISBN:978-3-659-74344-3)

Manapság a tudományban a siker az interdiszciplináris tervezésen múlik szinte minden területen. Ez alól az orvosi kezelés sem kivétel; az orvosok és mérnökök együttműködéséből még hatékonyabb megoldások születhetnek az ellátásban. A klinikai gyakorlatban a daganatellenes terápiákra általános protokollok vannak (kemoterápia és radioterápia), azonban ezek a kezelések számos mellékhatással rendelkeznek. Ez az oka annak, hogy egy rohamosan fejlődő, új terápiás csoport, a Célzott Molekuláris Terápiák (CMT) megjelent, amely specifikusan egy-egy tumormechanizmus ellen hat. Élettani szabályozás és identifikáció használatával zárt körű szabályozás tervezhető, így a protokollok modell-alapúvá válhatnak, ami egy személyre szabott tumor kezelést tesz lehetővé az CMT szerek automatizált adagolásával. Ezáltal sokkal hatékonyabb terápiás módszerek fejleszthetők, melyek individuális kezelést biztosítanak a páciensnek. Ez a megközelítés teljesen új és áttöréshez vezethet a tumor terápiában. Az optimalizált tumor elleni kezelések növelhetik a hatékonyságot, csökkenthetik a kezelések költségét és minimalizálhatják a mellékhatásokat, ezzel javítva a beteg életminőségét.

Bővebb információ itt olvasható.

 
 


Új cikk: Perifériás érbetegség miatt szükségessé váló alsó végtagi amputációk hazai epidemiológiája (Trends in Major Lower Limb Amputation Related to Peripheral Arterial Disease in Hungary: A Nationwide Study (2004-2012) - European Journal of Vascular and Endovascular Surgery)

Csoportunk biostatisztikai tématerülete Ferenci Tamás révén részt vett abban a kutatásban, mely elsőként írta le Magyarországon az alsó végtagi érbetegségek miatt szükségessé váló major amputációk legfontosabb epidemiológiai jellemzőit (ez egyúttal az egész közép-kelet-európai régióban is az első ilyen jellegű kutatás). 9 év valamennyi magyarországi járó-és fekvőbeteg ellátásban keletkezett - finanszírozási - adatát felhasználva elemezték a szerzők az amputációk és ismételt amputációk számát, megoszlását nemek között, életkor szerint, összefüggését különböző társbetegségekkel, időbeli alakulását. Az erről szóló közleményt a szakma egyik vezető lapja, a European Journal of Vascular and Endovascular Surgery közölte (Eur J Vasc Endovasc Surg. 2015 Jul;50(1):78-85. doi: 10.1016/j.ejvs.2015.02.019.), mely a 404 indexelt sebészeti folyóirat közül a 26. a világon, a 65 indexelt perifériás érbetegségekkel foglalkozó folyóirat közül pedig a 21. helyen áll idézettségét tekintve, impakt faktora 3,07. A tanulmányt fontosságára tekintettel a folyóirat megrendelt kommentárral közölte, melyet David Sidloff (NIHR Leicester Cardiovascular Biomedical Research Unit és Department of Cardiovascular Sciences, Leicesteri Egyetem) írt. A kutatásban orvosi oldalról együttműködő partner volt a Szt. Imre Egyetemi Oktatókórház (Dr. Kolossváry Endre vezetésével) és az egykori GYEMSZI - ma ÁEEK - Informatikai és Rendszerelemzési Főigazgatóság (Kováts Tamás vezetésével). A közlemény aláhúzza a szűrés és korai esetfelismerés fontosságát, az optimális revaszkularizáció jelentőségét, és egyúttal módszertani javaslatokat is megfogalmaz (validáció, standardizáció terén) a későbbi hasonló kutatások számára.

 
 


Ferenci Tamás Neumann János Publikációs Díjat kapott (2015)

Az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar "kiemelkedő publikációs tevékenységének elismerésére" adta át a díjat.

 
 


Kovács Levente nyerte el az "Év kutatója" díjat 2014-ben

Az Óbudai Egyetemen november 3-án megkezdődött a Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódó egyetemi programsorozat. Az ünnepi megnyitó alkalmat adott a Szenátus által alapított, az egyetem oktatói és kutatói részére műszaki alkotásai, kiemelkedő tudományos eredményei, publikációs tevékenysége, iskolateremtő munkásság valamint a hazai és nemzetközi tudományos életben betöltött szerepének elismerésére szolgáló „Az év kutatója díj”, az „Az év fiatal kutatója díj”, valamint az egyetem hallgatói részére kiemelkedő műszaki alkotásai, tudományos diákköri eredményei publikálása terén elért eredmények elismerésére „Hallgatói publikációs díj” átadására is.

Az egyetem Tudományos Tanácsának egyhangú döntése alapján „Az év kutatója” díjat 2014-ben két munkatársnak ítélte oda: dr. Kovács Levente Adalbertnek, a Neumann János Informatikai Kar Alkalmazott Informatikai Intézet habilitált egyetemi docensének és dr. Ruszinkó Endrének, a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet habilitált egyetemi docensének.

 
 


Megjelent Ferenci Tamás könyve

Ferenci Tamás: Védőoltásokról - a tények alapján

Budapest: Medicina Könyvkiadó Zrt., 2014. 375 p.
(ISBN:978-963-226-496-7)

A szerző klinikai bio­sta­tisz­ti­kus, az Óbudai Egyetem Élettani Szabályozások Csoportjának adjunktusa. Mindennapi munkájában elsősorban a gyermekkori elhízás, az 1-es típusú cukorbetegség és más, gyermekkori autoimmun betegségek kapcsán végez kutatásokat, a védőoltásokkal érdeklődő kívülállóként kezdett foglalkozni.

Bővebb információ itt olvasható.

 
 


Ferenci Tamás Nyerges Gábor Díjat kapott (2013)

A 19. Védőoltási Konferencia Tudományos Bizottsága, "a védőoltások terén végzett kiemelkedő munkássága elismeréseként" adta át a díjat.

 
 


Ferenci Tamás az év fiatal biostatisztikusa (2011)

A Klinikai Biostatisztikai Társaság a klinikai biostatisztika színvonalának emeléséért pályázatának ("Az év fiatal biostatisztikusa") elbírálásakor a zsűri első díjat osztott ki Ferenci Tamásnak.

Idézet a döntés indoklásából: "A pályamű szerzője még az útkeresés fázisában van, maga a téma kevésbé újszerű. De ebben a – már sokak által kutatott – témában újat tudott hozni, és irigylésre méltó könnyedséggel oldotta meg a nehéz programozási feladatot, amelynek köszönhetően szimulációs sebességben mindannyiunkat legyőzött."

magyar