Kutatások

Az egészségügyi mérnöki (angolul biomedical engineering) tudomány a XX. század második felében jött létre mai formájában, mint interdiszciplináris tudományág. A tudományterület legfőbb célja, hogy hatékonyan segítse az orvosi tudományterület előrehaladását (kutatásban és klinikai gyakorlatban egyaránt) a mérnöki és informatikai tudományok aktuális ismereteivel. A szakirodalom a következő tizenhárom jól elkülöníthető csoportra osztotta az egészségügyi mérnöki (EüMk) tudományterületet: élettani és kórélettani szabályozások, orvosi műszer- és méréstechnika, orvosi jelfeldolgozás, orvosi informatika, orvosi képfeldolgozás, biotechnológia, klinikai mérnöki tudomány, orvosi képalkotás, bioszenzorok, biomechanika, biokompatibilis anyagok, rehabilitációs mérnöki tudomány, valamint protézisek és mesterséges szervek technológiája.

Számos betegség esetében, ahol az emberi szervezet nem képes előállítani vagy fenntartani a megfelelő állapotot, külső szabályozó jelenti a megoldást. Ez részben vagy teljesen automatizált egységgel valósítható meg, mely a megfelelő élettani jel bemenetét vagy egy adott dózis injektálását jelenti. A szabályozásnak egy nagyon szigorú követelményrendszert kell megvalósítania, melynek betartása nemcsak a páciens életminőségének javításához, de – szükség esetén– például a gyógyszere optimális adagolásához is hozzájárul. Az orvosbiológia, mint interdiszciplináris tudományterület, tizenhárom deklarált ága közül az élettani és kórélettani szabályozások tématerülete éppen ilyen módszerek kidolgozásával foglalkozik.

Csoportunknak négy fő kutatási területe van:

magyar