Bemutatkozás


A csoport profilja

Az Élettani Szabályozások Kutatóközpont (PhysCon) az EKIK egészségügyi-mérnöki interdiszciplináris területén végez kutatásokat olyan új eljárások kifejlesztése érdekében, melyek hatékonyan támogatják az orvosi tudományterület előrehaladását (kutatásban és klinikai gyakorlatban egyaránt) a mérnöki és informatikai tudományok aktuális ismereteivel. Főbb tématerületei a diabétesz, hemodialízis, biostatisztika és rákkutatás, ahol utóbbi esetben az EU ERC pályázatát nyerte el.


Fő kutatási területeink

  • Daganatos betegségek kezelését elősegítő modell-alapú optimális szabályozási módszerek
  • Mesterséges hasnyálmirigy, cukorbetegek optimális kezelését elősegítő általános (robusztus) szabályozási algoritmusok
  • Népegészségügyi problémák biostatisztikai elemzése
  • Perisztaltikus pumpák szabályozása hemodialízis készülékekben

Kutatásainkról bővebben itt olvashat, fontosabb publikációinkat pedig itt találja meg.


Fontos K+F területeink

  • Élettani szabályozások modellezése
  • Irányításelmélet
  • Klinikai eredmények statisztikai feldolgozása


Oktatás

A Mérnök Informatikus BSc és MSc mellett az angol nyelvű BSc képzésben (Computer Science Engineering BSc specialty) is végzünk oktatási feladatot. Emellett csoportunk tagjai oktatnak a Tudomány Határok Nélkül program (brazil hallgatók), illetve a Stipendium Hungaricum program keretei között is.

Az oktatott tárgyakról részletes leírást itt talál.

 


Szerkezeti felépítés


Kutatás

Csoportunk kutatási feladatait az Óbudai Egyetem Egyetemi Kutató, Innovációs és Szolgáltató Központjában (EKIK) tudásközpontként végzi.

Az Egyetemi Kutató, Innovációs és Szolgáltató Központ (EKIK) feladata az egyetemen működő, karoktól független tudásközpontok, kutató központok tevékenységének összehangolása biztosítva a tudománypolitikai stratégia megvalósítását.


Oktatás

Csoportunk oktatási feladatait az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karán a Biomatika Intézetben végzi.

 


A csoport tagjai

A csoportot Prof. Dr. Kovács Levente Adalbert egyetemi tanár, oktatási dékánhelyettes irányítja. A csoport további tagjai Dr. Ferenci Tamás, Dr. Drexler Dániel András és Sájevicsné Dr. Sápi Johanna egyetemi adjunktusok, Dr. Eigner György és Klespitz József tanársegéd, valamint Pethes Róbert PhD hallgató. Dr. Csercsik Dávid tudományos munkatárs, Geresdi Krisztina ERC kutatási asszisztens, Czakó Bence PhD hallgató.

Élettani Szabályozások Kutatóközpont


Prof. Dr. habil. Kovács Levente Adalbert egyetemi tanár, oktatási rektorhelyettes
Kovács Levente

Prof. Dr. habil. Kovács Levente 2000-ben szerzett villamosmérnöki diplomát a Temesvári Műszaki Egyetemen, míg egyészségügyi mérnöki MSc-t a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (BME). PhD-ját 2008-ban védte meg szintén a BME-n. Kutatási területe modern irányításelméletre és élettani szabályzásokra fókuszál, melyek keretében több mint 350 nemzetközi folyóiratcikket és referált nemzetközi konferenciacikket publikált. Kumulált impakt faktora 35 fölötti, h-indexe 16. Jelenleg az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karának egyetemi tanára. 2013-ban habilitált kiváló eredménnyel. Az Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori iskola és az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács törzstagja, az Élettani Szabályozások Tudásközpont vezetője. 2013-2018 között a Neumann János Informatikai Kar oktatási dékánhelyettese, míg 2018-tól az Óbudai Egyetem oktatási rektorhelyettese. 2012-2015 között a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János ösztöndíjasa. 2009-től az IEEE szervezet tagja, 2018-tól IEEE Senior Member. 2012-től az IEEE EMBS és IEEE SMC, 2013-tól pedig IEEE CSS Society-k tagja. 2017-től az IEEE magyarországi szervezetének (Hungary Section) elnöke, előtte 2010-től tagságért felelős tisztségviselő, 2013-tól az szervezet alelnöke. 2015-től az IEEE SMC Hungary Chapter elnöke, valamint 2018-tól az IEEE CSS Hungary Chapter elnöke. Tagja egyúttal a nemzetközi automatizálási társaság (IFAC) orvosbiológiai testületének (TC 8.2) és irányítástechnikai oktatási testületének (TC 9.4), valamint a Magyar Diabétesz Társaságnak 2010-től. 2015-ben az EU legkompetitívabb kutatási pályázatának, az ERC StG-nek nyertese.

Publikációk: Kovács Levente közleményjegyzéke
Önéletrajz: Kovács Levente CV, Kovács Levente CV (English)
Szerzői adatbázisok: ResearcherID, Scopus, OrcID, ResearchGate, Google Scholar

 


Dr. Ferenci Tamás, habilitált egyetemi docens
Ferenci Tamás

Ferenci Tamás 2009-ben szerzett kitüntetéses mérnök-informatikus oklevelet mesterséges intelligencia szakirányon a BME-n, emellett okleveles orvosbiológiai mérnök (kitüntetéssel, 2010, BME-SE), és közgazdász, egészségügyi közgazdász (BA kitüntetéssel, 2010, BCE) és okleveles logisztikai menedzser (MSc, 2013, BCE) is. 2013-ban kitüntetéses alkalmazott matematikus MSc oklevelet szerzett sztochasztika szakirányon a BME-n. A BME Orvosinformatikai Laboratóriumában kezdte meg doktori tanulmányait, majd az Óbudai Egyetem Alkalmazott Informatikai Doktori Iskolájában szerezte meg summa cum laude doktori fokozatát Dr. Kovács Levente irányítása alatt. Jelenleg az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karán egyetemi docens, a BCE Statisztika Tanszékén félállású egyetemi docens, valamint a Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézetének óraadó oktatója. Kutatási területe a biostatisztika, kórélettani modellezés, orvosi kutatások kritikus értékelése. Tagja a Magyar Statisztikai Társaságnak, a Klinikai Biostatisztikai Társaságnak, az International Society for Clinical Biostatistics-nek, a Magyar Diabetes Társaságnak és a Magyar Kardiológusok Társaságának; Mundruczó György díjas (2010), Nyerges Gábor díjas (2013), Neumann János publikációs díjas (2015), Kemény János díjas (2017), Markusovszky Lajos díjas (2017), Kiváló Mentor díjas (2018), rektori dicséretben részesült (2020). A Klinikai Biostatisztikai Társaság 2011. év fiatal biostatisztikusává választotta. 2020 közepéig 207 közleményére 201 független idézet érkezett, h-indexe 10, kumulált impakt faktora 72,0.

Publikációk: Ferenci Tamás közleményjegyzéke
Önéletrajz: Ferenci Tamás CV, Ferenci Tamás CV (English)
Szerzői adatbázisok: ResearcherID, Scopus, Google Scholar, OrcID

 


Dr. Drexler Dániel András, egyetemi adjunktus
Drexler Dániel András

Drexler Dániel András a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (BME) szerzett villamosmérnök (MSc, 2009), egészségügyi mérnök (MSc, 2011) illetve alkalmazott matematikus (Msc, 2014) oklevelet. Doktori tanulmányait a BME Irányítástechnika és Informatika Tanszékén kezdte 2009-ben, a disszertációját 2015-ben védte, summa cum laude minősítéssel Dr. Harmati István irányítása alatt. Kutatási területei az élettani szabályozások, nemlineáris irányítások, kémiai reakciók irányítása, robot kinematika és szingularitások a robotikában. 2016-tól IEEE tag. Összesen 43 tudományos közlemény szerzője, kummulált impakt faktora 7,18.

Publikációk: Drexler Dániel András közleményjegyzéke
Önéletrajz: Drexler Dániel András CV, Drexler Dániel András CV (English)
Szerzői adatbázisok: ResearcherID, Scopus, Google Scholar, ResearchGate, OrcID

 


Sájevicsné Dr. Sápi Johanna, egyetemi adjunktus
Sápi Johanna

Sájevicsné Sápi Johanna a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán szerzett egészségügyi ügyvitelszervező oklevelet (BSc) 2010-ben, majd a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karán egészségügyi mérnök oklevelet (MSc) 2012-ben. A BME Villamosmérnöki Tudományok Doktori Iskolájában kezdte meg doktori tanulmányait. Az Óbudai Egyetem Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskolájában szerezte meg summa cum laude doktori fokozatát Dr. Kovács Levente irányítása alatt. Kutatási területe a daganatos betegségek modell-alapú szabályozása. Az IEEE tagja 2013-tól, 2016-tól az IEEE SMC Hungary Section Chapter titkára. 2016-tól a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Orvos-biológiai Szakosztály (NJSZT-OBSZ) vezetőségi tagja. 2017-től az Acta Polytechnica Hungarica folyóirat Informatics Track elnöke. Összesen 40 tudományos közlemény szerzője, kumulált impakt faktora 16.07, h-indexe 8.

 
Publikációk: Sápi Johanna közleményjegyzéke
Önéletrajz: Sápi Johanna CV, Sápi Johanna CV (English)
Szerzői adatbázisok: ResearcherID, Scopus, Google Scholar, ResearchGate, OrcID

 


Dr. Eigner György, egyetemi adjunktus
Eigner György

Eigner György az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Karon szerzett Mechatronikai mérnök (Bsc) diplomát, robottechnika szakirányon 2011-ben, majd a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karán egészségügyi mérnök (MSc) oklevelet 2013-ban. Prof. Dr. habil Kovács Levente témavezetésével szerzett summa cum lauda minősítéssel doktori fokozatot az Óbudai Egyetem Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskolájában. Kutatási területe a fejlett szabályozástechnikai módszerek alkalmazása élettani relációban. Az IEEE System, Man, and Cybernetics Society elnökségi tagja (tagsági képviselő), az SMCS Young Professional Subcommittee elnöke és a Computational Cybernetics Technical Committee társelnöke. Továbbá az ACTA Polytechnica Hungarica nemzetközi folyóirat társszerkesztője, az Óbudai Egyetem Robotikai Szakkollégiumának tagja.

 
 
 
Publikációk: Eigner György közleményjegyzéke
Önéletrajz: Eigner György CV, Eigner György CV (English)
Szerzői adatbázisok: ResearchGate

 


Klespitz József, tanársegéd
Klespitz József

Klespitz József 2013-ban szerzett okleveles villamosmérnöki diplomát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki Karán Beágyazott Információs Rendszerek szakirányon, majd 2014-ben ugyanitt okleveles egészségügyi mérnök diplomát szerzett. Jelenleg az Óbudai Egyetem Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskolájában doktorandusz Dr. habil. Kovács Levente irányítása alatt. Kutatási területe kódminőség javítás, kód-újrafelhasználás vizsgálata, magas szintű kódgeneráló eszközök használata orvostechnikai eszközökben.

 
Publikációk: Klespitz József közleményjegyzéke
Önéletrajz: Klespitz József CV, Klespitz József CV
Szerzői adatbázisok: ResearcherID, Google Scholar

 


Dr. Csercsik Dávid, tudományos munkatárs
Csercsik Dávid

Csercsik Dávid 2005-ben szerezte első diplomáját mint villamosmérnök a Budapesti Műszaki és Gazdaság tudományi Egyetem Villamosmérnöki Karán irányítástechnika és robotinformatika szakirányon, majd 2007-ben a másodikat mint Egészségügyi mérnök. 2010-ben a Roska Tamás Interdiszciplináris doktori iskolában szerzett PhD fokozatot a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Jelenleg az Óbudai Egyetemen és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemenen tudományos munkatárs. Fő kutatási területei közé tartozik a játékelmélet alkalmazása hálózatokon, többek közt energetikai és telekommunkiációs rendszerek esetében, az optimalizáció, a nemlineáris rendszerelmélet, valamint a biológiai rendszerelmélet.

Publikációk: Csercsik Dávid közleményjegyzéke
Önéletrajz: Csercsik Dávid CV, Csercsik Dávid CV (English)

 


Dr. habil. Szilágyi László, egyetemi docens
Szilágyi László

Dr. habil. Szilágyi László 1998-ben szerzett villamosmérnöki diplomát a marosvásárhelyi Petru Maior Egyetemen, majd 2009-ben PhD doktori fokozatot a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (BME). Habilitációs tézisét 2017-ben védte meg a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetemen, informatika szakterületen. Fontosabb kutatásai a képfeldolgozás, az alakfelismerés, a mesterséges intelligencia és a bioinformatika területére terjednek ki. Összesen 23 nemzetközi folyóiratcikket és több mint 100 referált nemzetközi konferencia dolgozatot publikált. Kumulált impakt faktora 31 fölötti, független hivatkozássainak száma meghaladja a 800-at, h-indexe 13. Jelenleg az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karának egyetemi docense. Két alkalommal is elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíjkát (2010, 2018). 2015 óta az APPNS (Asia-Pacific Neural Network Society) szervezet tagja és 2012 óta rendszeresen program bizottsági tagja az évente megszervezett Modeling Decisions for Artificial Intelligence (MDAI) nemzetközi konferenciának. Társalapítója a HandInScan ZRT. start-up cégnek (www.handinscan.com), amely számos alkalommal díjazott technológiát állít elő a kórházi fertőzések visszaszorításához.

Publikációk: Szilágyi László közleményjegyzéke
Önéletrajz: Szilágyi László CV

 
 


Geresdi Krisztina, ERC kutatási asszisztens
Geresdi Krisztina

Geresdi Krisztina az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari Karán szerzett Könnyűipari mérnök alapdiplomát (BSc) minőségirányítási szakirányon 2007-ben, majd a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karán okleveles közgazdász, vállalkozásfejlesztés szakirányon (MSc) 2015-ben, és vezetés és szervezés szakirányon (MSc) 2016-ban. Jelenleg az Óbudai Egyetem Egyetemi Kutató, Innovációs és Szolgáltató Központjának gazdasági felelőse. Tevékenységi területe a kutató központ és a kapcsolódó tudásközpontok gazdasági feladatainak ellátása.

 
Önéletrajz: Geresdi Krisztina CV, Geresdi Krisztina CV (English)

 
 


Klespitzné Kovács Krisztina Rita, kutatási asszisztens
Krisztina Kovacs

Klespitzné Kovács Krisztina a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerezte meg BA diplomáját, magyar nyelv és irodalom szakon. Ezt követően MA végzettségét ugyanitt, előbb színháztörténet és alkalmazott irodalomtudomány szakterületen, majd magyar tanári szakon szerezte meg. Az Óbudai Egyetemen 2016 óta dolgozik, mint igazgatási ügyintéző. Elsősorban az oktatásszervezési feladatok lebonyolításával foglalkozik. Jelenleg az Élettani Szabályozások Kutatóközpont mellett az Óbudai Egyetem Oktatási Főigazgatóságának a munkatársa.

 
Önéletrajz: Klespitzné Krisztina CV
 
 


PhD hallgatók


Pethes Róbert, PhD hallgató
Pethes Róbert

Pethes Róbert informatikát tanult az Óbudai Egyetemen és a Szegedi Egyetemen, és matematikát a Szegedi Egyetemen. 13 évet töltött az iparban különböző cégeknél és szervezeteknél szoftverfejlesztőként, és 2015 őszén kezdte el phd tanulmányait az Óbudai Egyetem Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskolájában Dr Kovács Levente irányítása alatt. Kutatási területe a fertőzések terjedésének modellezése.

 
Publikációk: Pethes Róbert közleményjegyzéke
Önéletrajz: Pethes Róbert CV (English)

 
 
 
 


Bence Géza Czakó, PhD hallgató
Bence Czako

Czakó Bence mérnökinformatikus BSc, valamint Alkalmazott Matematikus MSc képzést végzett az Óbudai Egyetem. Jelenleg doktori tanulmányait végzi az Óbudai Egyetem Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai doktori iskolájában prof. Dr. Kovács Levente vezetése alatt. Jelenlegi kutatási területei tumornövekedési modellek nemlineáris szabályozása, valamint a Robusztus Fixpont Transzformáció alapú nemlineáris szabályozással kapcsolatos elméleti vizsgálatok.

 
Publication List: Czakó
Bence közleményjegyzéke

Önéletrajz: Czakó Bence CV
 
 


Külső tagok

Szalay Péter, PhD hallgató
Szalay Péter

Szalay Péter 2009-ben szerzett okleveles villamosmérnöki diplomát a Budapesti Műszaki és Gazdaság tudományi Egyetem Villamosmérnöki Karán irányítástechnika és robotinformatika szakirányon. Jelenleg a BME Orvosinformatikai Laboratóriumában doktorandusz Dr. Kovács Levente irányítása alatt, ahol 2010 szeptemberében kezdte meg tanulmányait. Kutatási területe élettani modellek – elsősorban az I-es típusú cukorbeteg modellek – nemlineáris szabályozása.

 
 
 
Publikációk: Szalay Péter közleményjegyzéke
Önéletrajz: Szalay Péter CV (English)

magyar